Özü və kitabları haqqında

Əli Şamil və kitabları haqqında

 

1.    İnqilabçının xatirəsi. (A.Şadlinskiyə həsr edilmiş elmi konfrans). “Kommunist” qəzeti, 1986, 29 noyabr

2.    Ölkə qəzetlərinin səhifələrində: Günəşli respublikanın mirvarisi. “Kommunist” qəzeti, 1987, 15 yanvar.

3.    “Priamur-Azərbaycan” (İki regionun jurnalistlərinin yaradıcılıq əlaqələri möhkəmlənir). “Amurskaya pravda” qəzeti, (Sov. İKP Amur Vilayət Komitəsi və Xalq Deputatlar Sovetinin orqanı). 1987, 8 fevral, N 33 (20100)

4.    “Möcüzəli qəlsər haray” sərlövhəli bildirişdə mənim ünvanımı verib və oxuculara mənə müraciət etməyi məsləhət görüblər. “Sovet Başkirdistanı” 1987, mart.

5.    “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, Qəzet və jurnal səhifələrində. “Dostluq əlaqələri möhkəmlənir”. 1987, 12 sentyabr.

6.    ………………………………. “Narodnu obrazavaniya” qəzeti, (Gürcüstan), 1989.

7.    ………………………………….. “Oqonyok” jurnalı, 1990, N 4.

8.    …………………………………..“Şit i meç” qəzeti, 1990.

9.    Osman Əhmədoğlu “Göycə, səndə nəyim qaldı?” “Sovet Gürcüstanı” qəzeti. 1990, 21 aprel, N 46 (9742).

10.     Gündüz Varol “Şəhidlər diyarı Azərbaycan”. Nürenqberqdəki Azərbaycan Kultur Dərnəgi Yayını. Nürenberq, 1991, səh. 13-16. 

11.     “Kamu çalışanlar” jurnalı, 1992, 15 eylul (sentyabr), sayı 21, səh. 36-da Arif Rəhimovun şəkili və Türkmiyəyə gedişimiz haqqda məqalə.

12.     “Nizam-i alem ocaqları” jurnalı. 1993, Mayıs, sayı  8, səh. 33-də Şəhidlər Xiyabanında, Türkiyədən gələn Böyük Birlik parityası gənəl başqanı M.Yazıçıoğlu və b. ilə birlikdə şəkilimiz.

13.     “Bayrak” qəzeti. (Türkiyə Kırıqqala ili.) 1995, 13 Haziran (iyun), sayı  6 (1-ci və 4-cü səhifələrdə şəkillərim də verilib)

14.     “İl qəzeti” (Türkiyə Kırıqqala ili.) 1995, 10 Haziran (iyun), sayı  2791 (səhifə 3-də şəkilim 2-ci cərgədə).

15.     “Türk dünyasına kultur körpüsü” (mənimlə miüsahibə və Tudora Arnautun şəkli).“Yeni Saufa” qəzeti. (Ankara). 1995, 21 Haziran,

16.     Kurtbilalova N. Azərbaycan dostlarımıza təşəkkür. “Yeni dünya” (millətlərin işləri boyunca Kırım dövlət Komitəsinin qəzeti.  1995, 3 noyabr, sayı 44 (261), səh. 5.

17.     Ə.Yusifoğlu “Güney Azərbaycan folkloru müzakirə olunur. “Xalq” qəzeti, 1996, 8 noyabr, cümə.

18.     Vəliyev, İsmayıl. Qara gündəlik. “Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB. Bakı, 1997, səh.47.

19.     Həbibbəyli İ., Cəlil Məmmədquluzadə mühiti və müasirləri. «Azərbaysan Dövlət Nəşriyyatı», Bakı, 1997, səh.234.

20.     Altay. Əli Kəmali türklüyün ipək yoludur. (Bakıda Ə.Kəmaliyə həsr edilmiş konfrans). “De fakto” qəzeti, 1997, 17 oktyabr, səh. 5.

21.     Əzizə. “Bu da bir zarafat.” (Əlli yaşımla bağlı təbrik). “Tanıtım” qəzeti, 1998, 31 dekabr,  sayı 7, səh. 8.

22.     Tamilla Əliyeva. “Kıbrısda günəş Ağ dənizdən doğur”. “Azərbaycan” qəzeti, 1998, 17 dekabr, sayı 292 (210).

23.     Tamella Əliyeva “Gənclərimiz Kıbrısda təhsil alır”. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1998, 31 dekabr. Gündüz. Buzlu cəhənnəm. 525-ci qəzet. 1999, 22 dekabr, sayı 244 (588), səh. 7.

24.     Gündüz. Buzlu cəhənnəm. 525-ci qəzet. 1999, 22 dekabr, sayı 244 (588), səh. 7.

25.     Xəyal, Sona. Unudulmuş şair (Ə.Abidin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə),  “Çıraq” jurnalı 1999, sayı 7, səh.51-55).

26.     Kəngərli (Əliyeva), Aybəniz. Yaşa ey Türk, ey hilal… (Əmin Abidin poeziyasının tədqiqi). “Respublika” qəzeti, 1999, 15 dekabr, sayı 260 (724), səh.6.

27.     Dr. Kalafat, Yaşar. Bakı - Ceyhan Kültür hatlı (sosyal antropoloji araştırmaları). ASAM yayınları. Ankara, 2000.

28.     Dr. Kalafat, Yaşar. Güney Kafkasiya. (sosyal antropoloji araştırmaları) Kuzey Azerbaycan-Gürcüstan-Nahçıvan gəzi notları və Türk halk inancları. ASAM yayınları. Ankara, 2000.

29.     Aydınoğlu, Tahir. Jurnalist Türk dünyasına pəncərə açır. (“Tanıdığım insanlar” kitabı haqqında) “Xalq qəzeti”, 2000, 19 iyul, sayı 160 (23525), səh.3.

30.     Jurnalist Türk dünyasına pəncərə açır. (“Tanıdığım insanlar” kitabı haqqında) “Jurnalist” bülleteni, 2000, iyun-iyul, sayı 4-5, səh.6.

31.     Şamilov Əli Hüseyin oğlu. “Kitabi-Dədə Dorqud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.210

32.     İmani, Behruz. Buzlu cehennem. (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” kitabı haqqında) Təbriz “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2000, 1aprel, (1379, 29 fərvərdin) 1421, 12 məhərrəm  sayı 2082, səh.3.

33.     İmani, Behruz. Buzlu cehennem (Ə.Abidin eyniadlı şerlər kitabı haqqında) ardı. Təbriz “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2000, 18 aprel (1379, 30 fərvərdin, 1421, 13 məhərrəm) sayı 2083, səh.3.

34.     Qasımlı, İlhamə. Azərbaycanda hizbulla təhlükəsi reallaşa bilər. “Tanıdığım insanlar” kitabındakı Z.Bünyadov məqaləsindən istifadə edilib). “525-ci qəzet”, 2000, 25-26 dekabr, səh.8.

35.     Yunis qızı, Ofeliya. Azadlığın alovlu təbliğatçısı (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şeir kitabı haqqında) “Günaydın” qəzeti, 2000, 8-10 aprel, sayı 9 (242), səh.11.

36.     Əhmədov, Bədirxan. İstiqlalçı şairin “Buzlu cehennem”, “Ekspres” qəzeti, 2000, 27 aprel, sayı 77 (508), səh.7.

37.     Yağmur, Zümrüd. “Buzlu cehennem”dən əsən soyuq külək. “Hürriyyət” qəzeti, 2000, 25 mart, sayı 34 (585), səh.15.

38.     İmani, Behruz Azərbaycan yazıçıları: Əli Şamil “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2001 (şənbə, 1380, 16 tir. 1422, 25 rəbiəlsani), sayı 2418, səh.3.

39.     Hüseyn M. Güneyli. “Buzlu Cehennem”, “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1380-ci il, sayı 122-4, səh. 81-8314 (23979), səh.5.

40.     Quzey Kıbrıs Ağ dənizdə ada. “Azadlıq” qəzeti, 2001, 6 dekabr.

41.     İsmayılova, Vüsalə Şamil. “Buzlu cehennem” (kitab haqqında) “Bilge” dergisi (Ankara) 2001, Bahar, sayı 28, səh.119-120.

42.     Azərbaycan yazıçıları. Əli Şamil (məqalənini müəllifi Behruz İmani olsa da imzası getməyib). “Fəcr Azərbaycan” qəzeti Təbriz. 2001, səh.

43.     Vəliyev, İsmayıl. Kiş adasının işıqları. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 2002, 30 mart, sayı 57 (1285).

44.     R. Tahir. Ağdənizdə yaşıl türk adası. “Xalq” qəzeti 2002, 18 yanvar. sayı 14 (23979), səh.5.

45.     Vəliyev, Məhəmməd. Qaçqınların probleminə həsr olunmuşdur. “Vətənin səsi” qəzeti, 2002, 1 oktyabr.

46.     Fikrət qızı, Elmira. Kipr yoxsa Kıbrıs? “525-ci  qəzet”, 2002-ci il, 11 iyul, səh.6.

47.     Əli Şamil. Quzey Kıbrısəh. “Azərbaycan” jurnalı, 2002-ci il, sayı 5, səh. 189.

48.     Raqif. Vaqif Sultanlı İrandan qayıdıb. “Yeni Musavat” qəheti, 2002-ci il, 10 mart.

49.     Pilavoğlu M.K. Müsəlman qızının din kitabı. (Azərbaycan türkçəsində nəşrə hazırlayan Vüsalə Raufqızı), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2002, səh.4

50.     Hüseyn M. Güneyli. “Buzlu Cehennem”, “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1370-ci il, sayı 122-4, səh. 81-83.

51.     Vəliyev, İsmayıl. Kipr həyəcanı. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 2003-cü il, 3 yanvar, sayı 01 (1481), səh.8.

52.     Həsənli Elbəyi. Fərəməzlə çörək kəsdiyimə peşimanam. (Səbuhi Məmmədli ilə müsahibə). “Yeni müsavat” qəzeti, 2003, 24 aprel, sayı 107(2034), səh.14.

53.     Mehdizadə İntiqam. Maralı qoca dağlar. (Ağ Aşıqdan bir bilgi). «Ozan”» nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.180-184.

54.     Quzey Kıprıs, «Türksoy» (Türk dünyası, kültür, sənət, bilim, haber ve araşdırma dergisi). Ankara, 2003, Mais, say 9, səh.64.

55.     Pilavoğlu M.K. Vahabilərin yanlış yolları. (Azərbaycan türkçəsində nəşrə hazırlayan Vüsalə Raufqızı), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2003, səh.6

56.     Heydər Əliyev: «Qorbaçov mənim gücümdən ehtyat edir»”. Dövlət müstəqilliyimizdə Heydər Əliyev amili. «Oşcar”» nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.72.

57.     Əhmədov Bədirxan. Bir istiqlal yolçusu (Əmin Abid: həyatı. Mühiti və yaradıcılığı), «Udğ» nəşriyyatı, Bakı, 2003

58.     Həsənli Cavanşir. Tənzilə Əliyeva kimdir? və ya Əli Mursəloğlunun zəmanəti ona nesiyə başa gəlib? “ Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2004, 9 yanvar, səh.7

59.     Şimşir Sebaheddin. Taşların oynadığı bir devirde. Azerbaycan kamuoyunda Kıbrıs. (Ə. Şamilin «Quzey Kıprıs» kitabı haqqda. «Orhun» dergisi (İstanbul), 2004, şubat, sayı 72, səh.43-44

60.     B.E. Ağa oğlu. B.E. Ağa oğlu. Solovkidə gördüklərim. «Yeni nəşirlər» jurnalı, 2004, sayı 7-8, səh.16.

61.      Mülkədar Nadirin “Dünya ilə bir canıq” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. [16 Avqust 2006]........ www.express.com.az/second.asp?id=71564 -

62.      Ulu türk yurdu Borçalı, borchali.net:8080/index.php?cat=xeberler&sehife...

63.     Təkləli Minaxanım. “Yom”un yay buraxılışı. “Kredo” qəzeti, 2007-ci il 11 avqust, sayı 39(454), səh.7.

64.     Güllü Ənsərli. Ortaq türk kecmişindən ortaq türk gələcəyinə.   Folklor konfransı, “Elm” qəzeti, 2007, 30 oktyabr, səh.8.

65.     Elmira Məmmədova. Azərbaycan-Qaqauz əlaqələrinin yeni mərhələsi. “Elm” qəzeti, 2007, 30 oktyabr, səh.14.

66.     Erkin Tarim. Ezerbeyjanda uyghur dramichiliqi.(şəklimlə birlikdə) 22.07.2008. http://www.rfa.org/uyghur

67.     Türkiyədə Mahmud Kaşqarlının 1000 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium keçirilir. 30.05.2008. insan.azeriblog.com

68.     Elçin Qaliboğlu."Türk dünyasında Türkiyəyə ən yaxın olan Azərbaycandır", Seyfəddin Altaylı: "Azərbaycan mədəniyyətinin Türkiyədə daha geniş səviyyədə tanıdılmasına ehtiyac var" http://www Xalq Cibhisi.az

69.     Elçin Qaliboğlu. Mirzəbala Məmmədzadənin əsərləri işıq üzü görüb. http://www Xalq Cibhisi.az

70. Hər kəsin insan haqları qorunmalıdır! : Arif Rəhimoğlu : ELÇİBƏYÇİ ...30 Noy 2008 ... Əli Şamil. Bu yazının ilk qısa variantı 2001-ci ilin avqustunda hazırlanmış və «Yeni Müsavat» qəzetində çap edilmişdir. ... insan.azeriblog.com/.../arif-rehimoghlu-elchibeychi-dushunce-sistemi-ve-onun-butovleshme-milletleshme-dovletleshme-devizi

71.     Salaminfo.az.Türkmənistanda “Koroğlu” dastanının süjetləri və şərq ədəbiyyati” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. AzərTAc 28/09/2009/

72.     Bülent Velioğlu.Koroğlu bütün türk dünyasında bilinen ortak halk kahramanıdır. “Türkiye”qəzeti, 2009-cu il 19 Ekim, səh.15.

73.     Azerbaycan heyeti, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Kılıç'ı Ziyaret Etti, Haberler.com, 2009-cu il, 16 Ekim. www.haberfx.net/ali-samil-huseyinoglu-rektor-kilici-ziyaret-etti-haberi-100003

74.     Halk Kahramanı, AİBÜ Üniversitenin Sesi, gazete.ibu.edu.tr/10.09_haber /Ali_samil_Huseyinoglu.html

75.     Ali Şamil Hüseyinoğlu Rektör Kılıçı ziyaret etti, Bolu Ekspres qəzeti, 2009-cu il, 17 Ekim. www.lpghaber.com/Ali-Samil-Huseyinoglu-Rektor-Kilic%60i-Ziyaret-Etti--haberi-295704.html

76.     Ali Şamil Hüseyinoğlu Rektör Kılıçı ziyaret etti, Boluda yeni hayat qəzeti, 2009-cu il, 20 Ekim. www.boludayenihayat.com.tr/.../Ali-Samil-Huseyinoglu-Rektor-Kilic-i-ziyaret-etti-583.htm -

77.     İslam Sadıq. Bolu şəhərində uluslararası Koroğlu konfransı. “Kaspi” qəzeti, 2009,  30 sentiyabır, səh. 14.

78.     İslam Sadıq. .................... “Azərbaycan” qəzeti, 2009,  2... sentiyabır, səh. ....

79.     ........................................ “Mədəniyyət” qəzeti, 2009, .....sentyabr, səh....

80.     Qələndər Xaçınçaylı. Koroğlu türk xalqının milli qəhrəmanıdır, “Həftə içi” qəzeti, 2009-ci il, 5 noyabr.

81.     İslam Sadıq. “Koroğlu”ya ümumtürk məhəbbəti, “Xalq” qəzeti., 2009-cu il 20 noyabr, səh. 7.

82.         “Koroğlu” dastanının yeni variantı işıq üzü görüb, 16 Fevral, 2010, http://www.dgtyb.org/news/904.html

83.         Oraz Yağmur.Hazreti Ali'nin Hayali Ali Şamil Hüseynoğlu'na, 24 Aralık 2010, http://ozanorazyagmur.blogspot.com/2010/12/hazreti-alinin-hayali-ali-samil.html

84.      “Molla Nəfəs və XIX əsr türkmən həyatı”(Azərbaycan alimləri beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər)., “Türküstan” qəzeti, 18-24 aprel 2010-cu il, səh. 13.

85.     Uğur. Teatr İnstitutunun tələbəsinin azadlıq mübarizəsi, “Xalq Cəbhəsi” qəzeti, 2011-ci il, 3 fevral, səh.14.

86.     Berberlani Burhan. Karacay-malkar folklornu yulqyuqe tutup, “Zaman” qəzeti, 2011........ http://www.folklorinstitutu.com/images/eli%20mueelimin%20meqalesi.jpg

87.     “Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can...” “Azadlıq” qəzeti, 2011-ci il, 12 iyul.

88.     Uğur. "Gültəkin" imzalı Əmin Abid, “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2011-ci il, 19 avqust, səh. 14.

89.     İsmayil. Eposda tarix varmı, “Mədəniyyət” qəzeti, 2011-ci il, 31 dekabr, http://www.ayna.az/   2011-12-31/culture/8064-SuleymanAliyarly-eros-rrehistoria

90.     Aşıq İsgender Ağbabalı (Xatire, Meqale, Mektub Ve Senedlerin ... Jan 23, 2012, www.turuz.com/.../ashiq-isgender-aghbabali-xatire...

91.     Fərman Kərimzadə unudulmadı ! 2012-ci il, 9 aprel, SİA Səs informasiya agentliyi. http://www.diasporxeber.az/news/a-362.html

92.     Minarə Hacıyeva. Fərman Kərimzadənin 75 illik yubileyi qeyd edilib, 2012-ci il, 10 aprel.

93.     Fərman Kərimzadənin 75 illik yubileyi qeyd edilib http://sia.az/az/news/social/214451

94.     Uğur. Şair Telimxan haqqında nə bilirik?, “Xalq Cəbhəsi”, qəzeti, 2012-ci il,- 23 may, səh.14.

95.     Sait Küçük. I. Aşık Sümmani Sempozyumu Erzurum’da yapıldı, Serhatın sesi Birikim, 2012-ci il, 4 Haziran

96.     Türk Aydın. “Türk xalqlarının folkloru və ədəbiyyatı haqqında dəyərli nəşir. “525-ci qəzet” 8 iyun 2012-ci il, sayı 100(3656) səh.6.

97.     Seyit Bürhanettin Akbaş. Pınarbaşı ilçemizde gerçek bir aşk masalı evlilikle sonuçlandı, “e haber” qezeti, 2012-ci il, 20 Haziran

98.     Asif Rüstəmli. Yazarların xocası və ucası, “525-ci qəzet”, 2012-ci il, 21 iyun. http://www.anl.az/down/meqale/525/2012/iyun/132.htm

99.     Oraz Yağmur. Nə Ömər var, nə Kazançı(şeir). “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 46.

100. Mehmet Ömer Kazançı. Türkmenistandan geliyorum.“Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 3-8.

101. Oraz Yağmur. Türkmenistan’dan geliyorum, “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 46.

102. Afət Haşimi. Əli Şamil-“Uyğur, qaqauz, Qüzey Qafqaz Türklərinin folkloru və ədəbiyyatı,  “Elimiz, günümüz” qəzeti, 2012-ci il, oktyabr,  sayı 11(49) səh.12-13.

103. Zərifə Bəşirqızı, Müdriklik çağının ömrü əbədiləşdirən illəri,"Xalq qəzeti", 2012-ci il, 21 Oktyabr, səh.6.. http://xalqqazeti.com/az/news/social/26963 http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2012/oktyabr/271520.htm,

104.   Yakup Ömeroğlu. Cengiz Dağcı Vefatının 1. Yıl Dönümünde Kırım’da Anıldı  Kardeş kalemler, Aylık avrasiya edebiyat dergisi,  2012, Ekim, yıl 6, sayı, 70. http://www.kardeskalemler.com/ekim2012/cengiz_dagci_kirimda_anildi.htm

105. Zülfiyyə Qurbanova. Azərbaycanda Molla Nəfəsin kitabı nəşr olunub, Mədəniyyət, http://anspress.com/index.php?a=3&lng=az&pid=26784

106. Beye İlyasova. Milliy ziyalılarımıznın şureti, Kıymetlli xatırlablarğa siltem berqen neşir, Kırımdan tış çıksa da, Vatanımızda onlarnın omyur ve idjatları tetkikat etilmey, “Qırım” qəzeti, 2012-ci il, 14 noyabr, sayı 88(1648) http://www.folklorinstitutu.com/images/qirim-mediasi.jpg

107. Zafer Karatay. “Bu sene Kırımda çok önemli bir kitab”, “Bahçesaray” jurnalı (İstanbul), 2012-ci il, noyabr-dekabr, sayı 70, səh.24. http://www.folklorinstitutu.com/images/Meqale.jpg

108. Mirzə Həsən.  Ağ Aşiq haqqında,  “Ozan Dünyası” jurnalı,  2012-ci il, sayı 4(11), səh. 14-17. http://www.azab.az/Ozan/OZAN-11.pdf

109. Əli Şamilin “Krım sevgisi” kitabı çap olunmuşdur, 2013-cü il, 15 fevral, http://www.science.gov.az/az/index.php?id=5218

110. Əli Şamilin “Krım sevgisi”, Olaylar, 2013-cü il, 15 fevral, http://www.olaylar.az/news/culture/31012

111. 18.02.2013, 12:47

Employer of ANAS Institute of Folklore Ali Shamil’s “Crimean love” book was published http://www.science.gov.az/en/news.php?id=4641

112.   Ağayev, Elnur, Bekir Çobanzade’nin "Azerbaycan’ı Tedkik ve Tetebbu Çemiyeti"ndeki Faaliyetleri ve Islahatlar Üzerine Görüşleri. CTAD, Yıl 9, Sayı 17 (Bahar 2013), s. 135-170. http://www.ctad.hacettepe.edu.tr/CTAD17.pdf

113.   BALTAM.Baltam “Türklük Bilgisi” Dergisi’nin Yeni Sayilari Çikti, 01 Nis 2013, http://www.kosovaport.com/baltam-turkluk-bilgisi-dergisinin-yeni-sayilari-cikti/

114. Fəxri Valehoğlu. Qasımlı Daşdəmir ağanın nəvəsi-Ağdabanlı Dəli Yusif. Qarapapaqlar (aylıq elmi-kütləvi dərgi) 2013, aprel sayı 4 (68) səh. 51-55. 

115. Әзербайжан ғалымы Али Шамилоғлымен кездесу, 2013-07-04 http://litart.academset.kz/?q=kk/news, http://litart.academset.kz/?q=ru/node/353

116. Maral Poladova. Azsayli xalqlara məhəbbətin təcəssümü, 525-ci qəzet, 2013-ci il, 21 iyun. http://525.az/site/?name=xeberprint&kecid=1&news_id=9480 , http://www.anl.az/down/meqale/525/2013/iyun/315925.htm

117. Ақеділ ТОЙШАНҰЛЫ Қазақ осы, танып қой! “Дала мен қала” qəzeti, 2013-cü il, 10 iyul, http://dmk.kz/kz/news/view/25727

118. Ақеділ ТОЙШАНҰЛЫ,Түркі дүниесіне қызмет етуші ғалым, “Дала мен қала” qəzeti, 2013-cü il, 18 iyul, http://dmk.kz/news/view/26361

119. Ерлік Ержанұлы. Бакуде қазақтың ұлт-азаттық күресі жолында құрбан болған көрнекті тұлғаларына арналған кітап жарық көрді, 18 Шілде 2013, http://www.inform.kz/kaz/article/2575232.

120. Oğuz Çetinoğlu. Prof. Dr. Ali Şamil ile Türk dünyasının emiyetli meseleleri üzerine körüşüv...http://www.kalgaydergisi.org/index.php?sayfa=dergiicerik&sayi=69&kod=1205

121.     Kitap Tanıtımları Kitap tanuşuvı: QIRIM SEVGİSİ http://www.kalgaydergisi.org/index.php?sayfa=dergiicerik&sayi=69&kod=1206

122. Mahmud Allahmanlı, filologiya elmləri doktoru, progessor, “Xəstə Hasan və Axısqa” mühiti, “Kredo” qəzeti, 2013-cü il, 10 avqust, sayı, 32(742), səh.7. \

123.  Aynur Qəzənfər qizi. Yaxın qumuqlardan uzaq uyğurlaradək türklərin ədəbiyyati haqqinda kitab.(Əli Şamilin “Uyğur, qaqauz, Qüzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı” kitabına bir nəzər), “Ulduz” jurnalı, 2013, sayı 9, səh.85-87.      http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=3539

124. Əskər Nailə. Sürgün olunmuş Axısqa xalqı və onun ustad sənətçisi Xəstə Hasan

Источник: http://www.ayna.az/2013/surgun-olunmus-axiska-xalqi-ve-onun-ustad-senecisi-xeste-hasan/

125.     Işılay Işıktaş Sava. 20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi Oath in the Poems of 20th Century Crimean Tatars ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies Yıl V, Sayı 2, Temmuz 2013 “Kültürümüzde Yemin”, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun http://www.actaturcica.com/sayi10/V_2_08.PDF

126. Ədəbiyyat xadimlərimizin əsərləri "Mişov dağı"nın səhifələrində http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=15712

127. Ramiz ƏSGƏR – 60 http://aktivistplyus.com/?p=2318

128. TRAINING OF ANTI-TURK PERSONNEL AMONG ARMENIAN INTELLECTUALS IN RUSSIA Ali Huseyin SHAMIL  Azerbaijan National Scientific Academy http://okulsel.net/docs/index-97325.html?page=5

129. İlqar və Nurtəkinin “Beşikbaşı Mərasimi”, 23 dekabr 2013, http://www.asifataocagi.com/ilqar-və-nurtəkinin-besikbasi-mərasimi-2/

130. KİTÂBİYAT-84 Oğuz ÇETİNOĞLU ocetinoglu1@gmail.com KIRIM SEVGİSİ http://www.oncevatan.com.tr/kitÂbiyat-84-makale,30790.html

131.   http://turuz.com/post/ashiq-isgender-aghbabali-ezize-shamil-ali-shamil-urmu-turuz-2014.aspx?lang=tr

132. http://turuz.com/post/axisqali-xeste-hasan-urmu-turuz-2014.aspx?lang=tr

133.  http://turuz.com/post/uyghur-qaqauz-quzey-qafqaz-turklerinin-folkloru-ve-edebiyyati-ali-shamil-urmu-turuz-2014.aspx?lang=tr

134. http://turuz.com/search.aspx?lang=tr&q=%c6%8fli+%c5%9eamil

135. http://turuz.com/post/eli-shamilin-meqaleleri.aspx?lang=tr

136. http://turuz.com/post/ali-shamil-toplaghi.aspx?lang=tr

137. http://turuz.com/post/koroghlu-destani-ali-kerimli-arshivi.aspx?lang=tr

138. http://www.kaynakca.info/kisi/925356/ali-samil-huseyinoglu saytinda menim haqqimda boshluq var. Onu doldurmaq lazimdir.

139. KAYACAN ISA Prof. Dr., BAL-TAM Türklük Bilgisinin iki sayısı, http://www.turansam.org/makale.php?id=6676

140. Kalafat Yaşar. Suriye Türk halk kültüründen bazi kesintiler, “Türk yurdu” dergisi, 2014, Ocak, yıl 103, sayı 317, səh.30-34.

141. Turhan Çetin.(Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi) Suriye Türkmenleri, “Türk yurdu” dergisi, 2014, Ocak, yıl 103, sayı 317, səh.35-37.

142. Kalafat Yaşar. Suriye Türkmenlerinde Yenigün Bayrami, http://turkpedia.org/index.php?title=SUR%C4%B0YE_T%C3%9CRKMENLER%C4%B0NDE_YEN%C4%B0G%C3%9CN_BAYRAMI Bu sayfa son olarak 20 Şubat 2014, 18:10 tarihinde güncellenmiştir.

143.     KAYACAN ISA Prof. Dr., BAL-TAM Türklük Bilgisinin iki sayısı, http://www.turansam.org/makale.php?id=6676

 

 

 

 

         

Haqqımda bilgi veren saytlar

 

Azərbaycanda

 

Elektron kataloq

 1. Автор(ы) : Şamilov, Əli Hüseyn oğlu, Şamilov, Əli Hüseyn oğlu. Заглавие : Tanıdığım insanlar: oçerklər/ Ə. H. Şamilov. I kitab ...
  www.elibrary.az/.../cgiirbis_64.exe?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Электронный каталог

 1. Шифр издания : 76.02/Ş 21 Автор(ы) : Şamilov, Əli Hüseyn oğlu, Şamilov, Əli Hüseyn oğlu Заглавие : Tanıdığım insanlar: oçerklər/ Ə. H. Şamilov. I kitab ...
  www.elibrary.az/.../cgiirbis_64.exe?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

               APA -

 1. Əli Əhmədov özbəkistanlı gənclərlə görüşüb. 30 İyun 2009 17:32 ... Firudin Qurbansoy, Folklor İnstitutundan Əli Şamil, Könül Nəsirova və başqaları daxildir. ...
  www.apa.az/news.php?id=80002 - Keşdən - Oxşar səhifələr

APA -

 1. Əli Şamil, Elmira Məmmədova, Aida Paşayeva, Qalibə Hacıyevanın məruzələri həmkarları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Simpoziumun sonunda çıxış edən KİBATEK ...
  https://www.ru.apa.az/news.php?id=74200 - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

              Azərbaycan türkoloqları Bişkekdə keçirilən II Beynəlxalq Türk Dili ...

 1. 28 Sen 2007 ... Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun beynəlxalq əlaqələr bölməsinin müdiri Əli Şamil məlumat verib. ...
  www.anspress.com/nid37563.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

“Mövlana və Şəms Təbrizi” simpoziumu

 1. 30 Noy 2007 ... Qətibə Quliyeva, Ədəbiyyat İnstitutundan Firudin Qurbansoy, Folklor İnstitutundan Əli Şamil, Könül Nəsirova və başqaları daxildir. ...
  azerxeber.com/yazdir.html?/xeber/movlana-ve... - Keşdən - Oxşar səhifələr

.: DAK :.

 1. 13 Yan 2009 ... Tədqiqatçı Əli Şamil yazır ki, peşəsi qəzetçilik olan, filoloji və tarix təhsili alan S.Altaylı çətin işi asana çevirmək üçün meydana ...
  www.dak.az/view.php?lang=az&menu=16&id... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Ölməz Şah İsmayıl Xətai dövründəki Vahid Azərbaycanın, indiki ...

 1. Əli Şamil. Bu yazının ilk qısa variantı 2001-ci ilin avqustunda hazırlanmış və «Yeni Müsavat» qəzetində çap edilmişdir. O çağdan indiyədək keçən sürə ...
  birliyimiz.azersayt.com/blog.html?page... - Keşdən - Oxşar səhifələr

Xalq Cəbhəsi qəzeti - ONLİNE

 1. Kitabı iqtisad elmləri namizədi Ələddin Həsənoğlu çapa hazırlayıb, redaktorları Əli Şamil və Elmira Fikrətqızıdır. Bu əsərlər XX yüzillikdə Azərbaycanda ...
  www.xalqcebhesi.az/news.php?id=29 - Keşdən - Oxşar səhifələr

VTLS Chameleon iPortal List of Titles

 1. Title, Tanıdığım insanlar: [Oçerklər] I kitab /Əli Şamil. Publisher, Bakı : [Sumqayıt] , 2000. Physical Description, 152 səh. ,portr., fotoşək. ;20 sm. ...
  89.147.202.134:8000/.../chameleon?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

VTLS Chameleon iPortal Промежуточный результат

 1. Заглавие, Şairin qürbət harayı : Professor Qulamrza Səbri Təbrizinin yaradıcılığı haqqında monoqrafik qeydlər. /Е. İsgəndərzadə; Red.: Əli Şamil; Ön sözün ...
  89.147.202.134:8000/.../chameleon?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

yeni kulturoloji ensiklopediya : İncəsənət və mədəniyyət ...

 1. ... Fərid Ələkbərli, filologiya elmləri namizədləri Qətibə Mahmudova, Ramiz Əsgər, Folklor İnstitutunun şöbə müdiri Əli Şamil təmsil etmişlər. ...
  azeriedebiyyati.azeriblog.com/.../incesenet-ve-medeniyyet-hadiselerine-umumi-baxish - Keşdən - Oxşar səhifələr

EXPRESS

 1. Əli Şamilov Mülkədar Borçalının şerlərində topoqrafik adlardan istifadə etməsini yüksək dəyərləndirib, bu yanaşmanın coğrafi adların ömrünü uzatdığını deyib ...
  www.express.com.az/second.asp?id=71564 - Keşdən - Oxşar səhifələr

Ulu türk yurdu Borçalı - Xəbərlər

 1. Əli Şamilov Mülkədar Borçalının şerlərində topoqrafik adlardan istifadə etməsini yüksək dəyərləndirib, bu yanaşmanın coğrafi adların ... Xəbərin davamı >>> ...
  borchali.net:8080/index.php?cat=xeberler&sehife... - Keşdən - Oxşar səhifələr

Kitab.az

 1. Şamil Əli Hüseyn Oğlu. Nəşriyyat: Naməlum, Bakı, 2001. Səhifə: 151. Dil: . Mövzu: Сografiya. Tarix. Bakı Dövlət Universiteti . Kod: 9(414.1) ( Ş21 ). ...
  www.kitab.az/.../biblsearch.cgi?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

[PDF]

 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FOLKLOR İNSTİTUTU

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat
  Bəzən bəzılər xəstələrə qurd əli də çalarlar. 18. Qurguşum tökmək ...... 1983: 12 aprel, Şamilov Ə.,1984:20 Mart, Şamilov Ə., 1986:1iyul) 1990-cı illərdən ...
  www.folklorinstitutu.com/konfrans_materiallari/5.pdf - Oxşar səhifələr

VTLS Chameleon iportal Промежуточный результат

 1. Əli Şamil; Ön sözün müəllifi: V. Sultanlı. .... Tərtib edəni, nəşrə hazırlayanı və redaktoru: Vaqif Sultanlı; Ön sözün müəllifi: Tofiq Hüseyinoğlu ...
  89.147.202.134:8000/.../chameleon?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

Cocuk Edebiyyati II Kitab - Humanities, Research, and children

 1. Hüseyinoğlu Ali Şamil.(1999) Emin Abid'in hikayesi ile ilgili kesin çizgiler. ...... Türkiyə uşaq ədəbiyyatında isə Əli Baba və Qırx Haramılar, Dəli Dumrul, ...
  www.scribd.com/doc/.../Cocuk-Edebiyyati-II-Kitab - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Türkıyede

·         Ali Şamil Hüseyinoğlu sözcüğünün ingilizce sözlükteki karşılığı ...

 1. Ali Şamil Hüseyinoğlu teriminin ingilizce türkçe sözlükte anlamı ve karşılığı,Ali Şamil Hüseyinoğlu nedir,Ali Şamil Hüseyinoğlu teriminin çevirisi tercümesi ...
  www.ingilizceturkcesozluk.net/ara.php?...Ali%20Şamil%20Hüseyinoğlu... - Keşdən - Oxşar səhifələr

Bilimsel Program

 1. 09.30-09.50 Dr. Ali ŞAMİL HÜSEYİNOĞLU (Azerbaycan İlimler Akademisi). Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügat-it Türk Eserini Türkçeye İlk Çeviren Tercümanı ...
  www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/index2.../Page948.htm - Keşdən - Oxşar səhifələr
  • [PDF]

Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları

 1. ALİ ŞAMİL HÜSEYİNOĞLU. Türk Halklarının Birliği için Savaşan Bir Bilim Adamı veya Dilci Abdulla Şerifov Scientist Or Linguist Abdulla Sharifov Who Fought ...
  www.turkishstudies.net/sayi16.asp - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Ezerbeyjanda uyghur dramichiliqi

22.            Bularning ichide, ezerbeyjanda tonulghan edebiyatchi ali shamil ependi yazghan `uyghur edebiyatida dramichiliq` témisidiki uzun bir maqalige yer bérilgen. ...
https://preview.rfaweb.org/.../ezerbeyjan-we-uyghur-senet-07232008083132.html?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

I.                    ULUSLARARASI YU US EMRE SEMPOZYUMU' DA SU ULMAK ÜZERE KABUL ..

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Ali Şamil Hüseyin oğlu (Şamilov). EMİN ABİD YUNUS EMRE HAKKINDA. Arıf Rehimoğlu (Rehimov). YUNUS EMRE DİLİNDE LENGVOKÜLTÜREMLER. Aynur Koçak. Bilge Esirgen ...
  yunus08.aksaray.edu.tr/yunus_emre_sempozyumu_bildiri_kabulu.pdf - Oxşar səhifələr

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS: YAŞAYAN ÂŞIK SANATI SEMPOZYUMU 29–30 ...

 1. ... Elçi Anadolu Alevi Cemi ve Âşık 14.00-14.15 Ali Çelik Yaşayan Âşıklık Sanatı ... İran Âşık Muhitleri ve Âşık Okulları 16.15-16.30 Ali Şamil Hüseyinoğlu ...
  www.turkuler.com/yazi/yasayanasik-ek.txt - Keşdən - Oxşar səhifələr

::TOBB ETÜ:: etkinlikler VE HABERLER

 1. Ali Şamil Hüseyin oğlu, Azerbaycan Milli ilimler Akademisi. Köroğlu Destanında (Tebrız nushası) Diyarbakır ve Yöresi. Diyarbakır and its Surroundings in the ...
  www.etu.edu.tr/events.php?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

Cocuk Edebiyyati II Kitab - Humanities, Research, and children

 1. Dr. A. Mecit CANATAK TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE ÇOCUK EDEBİYATI Öğr. Gör. Alaattin ŞAHİN ÇOCUK YAZARI - EMİN ABİD Ali Şamil Hüseyin oğlu KARS YÖRESİNDEN ÇOCUK ...
  www.scribd.com/doc/.../Cocuk-Edebiyyati-II-Kitab - Keşdən - Oxşar səhifələr

[PDF]

Zeitschrift für die Welt der Türken AZERBAYCAN VE KIRIM bestecisi ...

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Ali Şamil Hüseyin Oğlu. Azerbaycan ve Kırım Bestecisi Asan Rıfatov'un Kültürümüzdeki ..... Hüseyin oğlu, Ali Şamil. (2008). Bestekarlar ittifakımızın ilk ...
  www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/.../huseyinoglu - Oxşar səhifələr

Kitle iletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Sempozyumu - Dilde ...

 1. Dr. Ali Yakıcı, Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ... Ali Şamil Hüseyin oğlu, Azerbaycan Milli ilimler Akademisi Folklor ...
  sozluk.turkbirlik.gen.tr/.../716-kitle-letiim-araclarnda-tuerkcenin-kullanm-sempozyumu.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçe Sempozyumu ...

 1. Ali Şamil Hüseyin oğlu, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü ... Dr. Ali BÜYÜKASLAN, Marc Bloch Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Bölümü, ...
  www.kku.edu.tr/~sempozyum2008/bildiriozetleri.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

[PDF]

ATATÜRK KULTUR IWERKEZÍ BAÇKANLIGI

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  12.00-12.20 : Ali Shamil HUSEYNOGLU. Alineada Kala Kurma,Shehersalma, Suvarma ve Çiftlik. Kültürü. 12.20-12.30 : TARTISMA/DISCUSSION ...
  wwwsoc.nii.ac.jp/james/public_lectures/pdf/conturcul1.pdf - Oxşar səhifələr

 

Türkiyat-Sempozyum

 1. Dr. Ali SHAMİL (Azerbaycan- Azerbaycan İlimler Akademisi). “Kaşgarlı Mahmud Divani Lüğet i-it Türkün Türkçeye İlk Tercümecisi” ...
  www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/index.../Page4727.htm - Keşdən - Oxşar səhifələr\

 

 1. Oraz YAĞMUR: Hazreti Ali'nin Hayali Ali Şamil Hüseynoğlu'na

ozanorazyagmur.blogspot.com/.../hazreti-alinin...Bu səhifəni tərcümə etməli

24 dek 2010 - Hazreti Ali'nin Hayali Ali Şamil Hüseynoğlu'na. Hüseynoglu Ali! Ali!Ali!!Ali!!! Hazreti Alinin hayali. Taht istermi—hayır. Taç istermi—hayır.

 

1.       ULUSLARARASI TÜRK EDEBİYATINDA İSTANBUL SEMPOZYUMU - 03-05 ...

 1. Aide Paşayeva-Dr. Ali Shamil (Azerbaycan Bakü Milli Bilimler Akademisi Mehemmed Fuzuli Adına Elyazmalar Enstitüsü Türk Filolojisi Bölümü) ...
  edist.beykent.edu.tr/Katilimcilar-Listesi.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

PROGRAM

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Ali Şamil Hüseyinoğlu. “Türkçenin Kullanımını. Kolaylaştırmak İçin. Latin Alfabesine Geçit. Önemi ve Bu Yönde H. S. Hocayev'in Çabası”. Yrd. Doç. ...
  www.okurgah.com/konferans.pdf - Oxşar səhifələr

I.Uluslar Arası İstanbul Edebiyat Sempozyumu

 1. Dr. Ali Donbay||17.30-17.50||Doktora öğr. Aide Paşayeva-Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu||“Hüseyin Cavid'in 'Uçurum' Faciasinda İstanbul– Gerçeklerin ...
  www.tumgazeteler.com/?a=2680698 - Keşdən - Oxşar səhifələr
  • [PDF]

Untitled

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Dr. Ali YAKICI – Marina CANKÖZ. 11.10-11.30 Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU ... Dr. Metin EKİCİ – Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. 14.00-14.20 Dr. Gülin ÖĞÜT-EKER ...
  www.akmb.gov.tr/templates/.../nasrettin_haco_program.pdf - Oxşar səhifələr

[PDF]

 

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Dr. Mehmet ÖZ / Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. 14.00-14.20. Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ. Kâşgarlı Mahmud ve Bilinçli Bir Anadili Sevgisi. 14.20-14.40 ...
  www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/index2_dosyalar/program.pdf - Oxşar səhifələr

Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi

 1. Ali Shamil HÜSEYNOGLU Alincada Kala Kurma. Shehersalma, Suvarma ve Çiftlik Kültürü Jasmina Hadzieva ALEKİEVSKA. A Turkish Metric System-form its Role in the ...
  www.webcanavari.net/.../turk-kulturu-ve-haci-bektas-veli-arastirma-merkezi-t25206.0.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

[PDF]

ULUSLARARASI 6. TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRES‹ TANITIMI

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Ali Shamil HÜSEYNOGLU. Alincada Kala Kurma. Shehersalma, Suvarma ve Çiftlik Kültürü. Jasmina Hadzieva ALEK‹EVSKA. A Turkish Metric System-form its Role in ...
  www.hbektasveli.gazi.edu.tr/dergi_dosyalar/36-257-285.pdf - Oxşar səhifələr

 

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

 1. Ali Şamil Hüseyinoğlu. Araştırmacı-Gazeteci İsmail Umutlu ve Kıbrıs Konusu. Erman Artun. Kıbrıslı Âşık Kenzî'nin Destanları. Ali Nesim ...
  www.emu.edu.tr/daukam/ukak4.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Bilge Dergisi Yayın - Tanıtım - Tahlil - Eleştiri Sayı 21, Atatürk ...

 1. Ali Şâmil HÜSEYİNOĞLU - Emin Abid'in Hikâyesi ile İlgili Kesin Çizgiler. Ayfer YILMAZ Tanzimat'tan Günümüze Kadın Romancılarımıza Genel Bir Bakış ...
  www.ottomanstore.com/switch.php?file...cat... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi

 1. Ali Şamil Hüseyinoğlu Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugat-it Türk Eserini Türkçeye İlk Çeviren Tercümanı Şakir İbrayev. Kaşgarlı Mahmud Döneminde Edebî Gelenek ...
  www.edebyahu.com/.../kasgarli-mahmud-ve-donemi - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Akşehir Belediyesi - AÇIK TEŞEKKÜR

 1. 15 May 2008 ... Nasriddin MUHAMMEDİEV, Ali İhsan ÜNAL, Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU, Nanuli KATCHARAVA, Nail TAN, Naile SÜLEYMANOVA, Tahir KAHHAR, Sabri KOZ, ...
  www.aksehir.bel.tr/index.php?option=com... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Türk Tarih Kurumu

 1. Ali Şamil Hüseyinoğlu, 47. Halide Edip ve Nasrettin Hoca Abide Doğan, 51. Arap Kültüründe Nadire ve Nasreddin Hoca Nükteleri İbrahim Ethem Polat, 57 ...
  www.ttk.org.tr/index.php?Page=SureliYayinlar... - Keşdən - Oxşar səhifələr

[PDF]

 

45.    ARBAKIR 2004

Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU: Oguz-Türkmen Edebiyyatı. 61. Dr. Ağaverdi HALİL. Diyarbakır Oğuz Tarihçiliği: Gerçeklik ve Etnik-Sakral ...
kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2005/200505364.pdf - Oxşar səhifələr

 

TÜRK YURDU

 1. Azerbacan'da Divanü Lugati't Türk ve Emil Abid, Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU, 58. Yahya Kemal ve Nev-Yunanilik Meselesi, İsmail ACAR, 60 ...
  www.tdkkitaplik.org.tr/kutup/turkyurdu256.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

TÜRK YURDU

 1. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. Türk halkları arasında geniş yayılmış latifelerin (fıkraların) büyük kısmı Hoca Nasreddin, (Molla Nesreddin'in) adıyla bağlıdır. ...
  www.turkyurdu.com.tr/modules.php?name... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

TÜRK YURDU

 1. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. Azerbaycan'da Divanü Lügati't Türk hakkında değerli bilgi veren araştırıcılardan biri de Emin Abid'dir. ...
  www.turkyurdu.com.tr/modules.php?name... - Keşdən - Oxşar səhifələr

TÜRK YURDU

 1. Fıkra Kahramanından mizah Dergisine çevrilen "Molla Nesreddin", Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU, 47. Halide Edip ve Nasrettin Hoca, Abide DOĞAN, 51 ...
  www.tdkkitaplik.org.tr/kutup/turkyurdu255.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

KÖKSAV E-Bülten Mayıs 2008

 1. 31 May 2008 ... Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu; Tataristan'dan Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev, Dr. Zubayda Biktagirova; Kazakistan'dan Prof. Dr. Şakir İbrayev, Prof. ...
  www.koksav.org.tr/ebulten/.../080531_MK-BGul.html - Keşdən - Oxşar səhifələr
 2. 26 FEVRAL 2008 Əhməd Oğuz-Əli Şamil-GunazTV /Videolar

www.xeber.gunaz.tv/index.php?id=3&vmode...Videolar. Paylaş: 26 FEVRAL 2008 Əhməd Oğuz-Əli Şamil. Şənbə, 16.05.2008 06:25. 26 FEVRAL 2008 Əhməd ...

 

KÖKSAV E-Bülten Mayıs 2008

 

 1. 31 May 2008 ... Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu; Tataristan'dan Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev, Dr. Zubayda Biktagirova; Kazakistan'dan Prof. Dr. Şakir İbrayev, Prof. ...
  www.koksav.org.tr/ebulten/.../080531_MK-BGul.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

 

Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Programı

 1. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU (ŞAMİLOV), “Veysel'in Azerbaycan'daki Yankıları”. Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI, “Sazın Telinden, Sözün Dilinden Sivaslı Kadın Aşık Ayten ...
  www.haber58.org/yazdir.asp?islem=haberiyazdir... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Sivas dev bir sempozyuma hazırlanıyor

 1. Ali Şamil hüseyinoğlu (şamilov), Veysel'in Azerbaycan'daki Yankıları . Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI, Sazın Telinden, Sözün Dilinden Sivaslı Kadın Aşık ...
  www.sivasim.net/sivas-dev-bir-sempozyuma-hazirlaniyor-t5168.0.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

ANA SÖZÜ

 1. 6 Oca 2008 ... Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU); “Gagauz Literaturasında prozanın eri” (Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH); “Bulgaristan Gagauzlarında Dil hem Kultura ...
  anasozu.com/news/?razdel=19&id=474 - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Haberler

 1. Dr. Ali ŞAMİL HÜSEYİNOĞLU (Azerbaycan İlimler Akademisi) Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügat-it Türk Eserini Türkçeye İlk Çeviren Tercümanı ...
  www.turkcesi.net/index.php?ind=news&op... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

::TOBB ETÜ:: ETKİNLİKLER VE HABERLER

 1. Ali Şamil Hüseyin oğlu, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi. Köroğlu Destanında (Tebrız nushası) Diyarbakır ve Yöresi. Diyarbakır and its Surroundings in the ...
  www.etu.edu.tr/events.php?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Dr.Yaşar KALAFAT

 1. [12] (Kaynak Kişi; Ali Şamil Hüseyinoğlu) Biz daha evvel Türk kültürlü halkların kurtla ilgili inançları arasında, başka hayvanlar tarafından parçalanmış ...
  www.yasarkalafat.info/index.php?ll...w=1&yid... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

KANAT: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni

 1. ... İbrahim Ali İleri, “Eskişehir Manileri ile Azerbaycan Sahası Manilerinin ... Eli Şamil Hüseyinoğlu, “Bu Günün Uygur Dramaturgiyası”; Dr. Canan İleri, ...
  www.bilkent.edu.tr/~kanat/k1206.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

AvYazBir : Message: Re: [AvYazBir] KEMAL ÇAPRAZ'I KAYB ETTİK.

3 yazı

 1. Ali Shamil. Türk basının acı günü. Turk Dunyasinin Önemli yazarı gazeteci Kemal Çapraz'ı dün akşam elim bir kazada kaybettik. ...
  groups.yahoo.com/group/AvYazBir/message/928 - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

PDF]

ALTINCI BASKININ SÖZ BAŞI - Dr.Yaşar KALAFAT

 1. www.yasarkalafat.info/dosyalar/kalafat2010195443.pdf

17 февр. 2010 г. - kelerin dillerinden aldığınız kelimelerle karşılayacak ve daha son- ...Anadolu'nun farklı ev dilli halklarından derlenilen ez- ... inançları bilgilerini bildiri vemakaleye dönüştürüp gide- ...... 528. Kaynak Kişi; Ali Şamil Hüseyinoğlu ...

 

1.      [PDF]

Recep_PACAMAN_Lisans_Tezi - Batı Trakya Türk Birliği Derneği

 

 1. www.bttb.org.tr/.../Recep_PACAMAN_Yunan_...

Перевести эту страницу

Gümülcine Müftülüğü'nün, resmi antlaşma ve protokollerin varlığına rağmen .... Sonolarak tez konusunun seçiminden ve araştırılmasından, yazılmasına, ... Mustafa İMAMOĞLU'na, değerli arkadaşım Ali Hüseyinoğlu'na, araştırma görevlisi ... bu konuda kaleme alınan kitap, gazete dergi ve makaleler incelenmiş, konuyla ...

 

 

[DOC]

 

GAGAVUZ TÜRKÇESİ ARAŞTIRMALARI BİLGİ ŞÖLENİ PROGRAMI (TÜRK DİL ...

 

63.  Dosye Formatı: Microsoft Word - HTML versiyası
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU Kafkasya'da Hristiyan Türkler ve Gagavuz İzleri. 12:30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ. 2. OTURUM : 14.00-15.45. Oturum Başkanı Prof. ...
www.tdk.gov.tr/TR/dosyagoster.aspx?DIL=1...3697... - Oxşar səhifələr

 

ULUSLARARASI TÜRK HALKLARI ÇOCUK EDEBİYATI KONGRESİ ...

 

 1. www.kalem.biz/yazi.asp?islem...id...db...

Перевести эту страницу

Tuğra Nedir? ... ƏLI ŞAMIL HUSEYİNOĞLU AZERBAYCAN MİLLİ İLİMLER AKADEMİSİ Çocuk Yazarı - Emin Abid ... ALİ GÜLTEKİN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. ... Dr. HAYRETTİN AYAZ AHMET AKKAYA FIR:ÜNİV Kemalettin Tuğcu'nunÇocuklar İçin Yazmış Olduğu Hikâyelerdeki ..... Yazarın Bu Bölümdeki Son Yazıları.

 

 

65.  7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi - Bildiriler III - Atatürk Kültür ...

www.akmb.gov.tr/index.php?Page=Yayinlar...‎Перевести эту страницу

Упоминаний: > 50 - Yeniliklerden haberdar olmak için listemize kayıt ...

 

 

 

 

[DOC]

 

21

 1. Dosye Formatı: Microsoft Word - HTML versiyası
  Dr. Ali YAKICI – Marina CANKÖZ. 11.10-11.30 Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. “Mizah “Molla Nesreddin” Dergisinin Yaranmasının Nedenleri ve Dergide Latifelerden ...
  www.akmb.gov.tr/templates/.../Sempozyum_Programi.doc - Oxşar səhifələr

 

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

 1. Ali Şamil Hüseyinoğlu. “Ayna” Gazetesinin Kıbrıs Hakkında Yazdıkları. Salih Baklacı. Bulgar Basınında Kıbrıs Sorunu. Mehmet Hasgüler ...
  www.emu.edu.tr/daukam/ukak3vol3.html - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

 

 1.  7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi - Bildiriler III - Atatürk Kültür ...

www.akmb.gov.tr/index.php?Page=Yayinlar...‎Перевести эту страницу

Упоминаний: > 50 - Yeniliklerden haberdar olmak için listemize kayıt ...

 

 

Üsküdar Belediyesi Kurumsal Internet Portalı

 1. İstanbul'dan Sibirya'ya Geçen Yol · Ali Şamil Hüseyinoğlu · Azerbaycan Milli İlimler Akademisi · Edebiyat ve Üsküdar Seyyid Haşimi Efendi Üsküdari Divanının ...
  www.uskudar-bld.gov.tr/portal/content_/t1.jsp?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

PDF]

 

1 1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ 10.ULUSAL TÜRK TIP ...

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Ali Şamil Hüseyinoğlu. 12.15–12.30 Kabusnâme'nin 33. Bab'ı “Tabipler Ayinin Beyan Eder” Üzerine Bir. İnceleme. A Study on Chapter 33 of Qabusnama, ...
  www.biyoetik.org.tr/files/etkinlikler/Konya%20Program.pdf - Oxşar səhifələr

 

Bilge Dergisi Yayın - Tanıtım - Tahlil - Eleştiri Sayı 13, Atatürk ...

 1. Ali Hüseyinoğlu ŞAMİL - Ali Kemalî'yle Üç Görüşme. Kerime ÜSTÜNOVA - Dede Korkut Destanlarında Üçlemeler,Dörtlemeler, Beşlemeler. Ali Rıza GÖNÜLLÜ ...
  www.ottomanstore.com/switch.php?file...cat... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

hususiyle sözcüğünün ingilizce sözlükteki karşılığı ...

 1. ... kulağa, hangisini, Davranışlarına, odorata, anda, Leucoadenopathy, Çizgiler, kork, Ali Şamil Hüseyinoğlu, twinkling, yönelmek, yılın, denemek, daireye, ...
  www.ingilizceturkcesozluk.net/ara.php?ara...lang... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Türk Dil Kurumu

 1. Dr.Ali Abbas Çınar). Doç. Dr. Mehmet KARA, "Hazar Ötesi Türkmenleri ve Türkmenistan". Ali Hüseyinoğlu ŞAMİL, "Türk Edebiyatı Araştırmacısı Amin Abid" (Akt.: ...
  www.tdk.gov.tr/TR/Yonlendir.aspx?... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Aleviyol Anadolu Aleviliğinin Dünyaya Açılan Penceresi

 1. Ali Şamil Hüseyinoğlu (Azerbaycan). Yrd. Doç. Dr. Necmi Akyalçın (Türkiye). Suna Atun (KKTC). Dr. Kafiye Yinanç (Türkiye). Rahme Bozkurt (KKTC) ...
  www.aleviyol.com/sairleryurdu.htm - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

hüseyinoğlu

 1. Hüseyin oğlu, Ali Şamil. (2008). Bestekarlar ittifakımızın ilk sediri-Asan Rıfatov. ... AZERBAIJANI AND C... hüseyinoğlu ...
  www.diewelt-dertuerken.de/index.php/.../huseyinoglu - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

Sivas HABER58 Portalı

 1. Ali Şamil hüseyinoğlu (şamilov), “Veysel'in Azerbaycan'daki Yankıları”. Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI, “Sazın Telinden, Sözün Dilinden Sivaslı Kadın Aşık Ayten ...
  www.haber58.com/haberoku.asp?islem=hit&id... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

HARRAN üniversitesi ULUSLARARASI MEVLANA VE mevlevilik SEMPOZYUMU ...

 1. Dr. Ali Samil Hüseyinoğlu. Azerbaycan-Baku. "iran Azerbaycan"ının Tebriz kentindeki Mevlana Derneği". Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aslan. Harran Ün. ilahiyat Fak. ...
  akademik.semazen.net/article_detail.php?id=260 - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

modestly sözcüğünün ingilizce sözlükteki karşılığı ...

 1. ... dondurmak, olma, stands, slough, oyunlaştırılmış, methodically, stanat, of, arayıp, kesitli, Ali Şamil Hüseyinoğlu, nikah, Ex-, Erase, alanına, korunma ...
  www.ingilizceturkcesozluk.net/ara.php?ara...lang... - Keşdən - Oxşar səhifələr

 

People

 1. Afaq RAMAZANOVA, Assoc. Prof. Dr., Azerbaijan Liubuv ÇIMPOES, Assoc. Prof. Dr., Moldova, Republic Of Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU, Assoc. Prof. Dr., Azerbaijan ...
  www.diewelt-dertuerken.de/index.php/ZfWT/.../4 - Keşdən - Oxşar səhifələr

[PDF]

 

DİYARBAKIR

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Şamil Hüseyinoğlu, Köroğlu Dastanı'nda (Tebriz nüshası) ... Ali Fuat Bilkan, Diyarbakırlı Divân Şairi Refî-i Amidî'nin Sanatçı. Kişiliği ...
  kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2008/200806230.pdf - Oxşar səhifələr

 

 

 1.  AMEA Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin “Krım sevgisi” kitabı ...

www.science.gov.az/az/index.php?id=5218‎Перевести эту страницу 15 февр. 2013 г. - 2012-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamilin “Qırım sevgisi” kitabı Krımda tatar dilində nəşr edilmişdir. Kitaba müəllifin ...

 

[PDF]

 

1.       DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ 1. LINGUISTICS, GRAMMAR ...

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU. “Halid Said'in Ümumtürk Dilinin ve Kültürünün Korunmasındaki Rolü”. (AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН) ...
  www.icanas38.org.tr/Kongre_Oturum_Programi.pdf - Oxşar səhifələr

[PDF]

 

LENKERAN FOLKLOR M ÜSAMERESİ VE AZERBAYCAN HALK SUFİZMİ Dr. Yaşar ...

 1. Dosye Formatı: PDF/Adobe Acrobat - HTML versiyası
  Lenkeran olaylarının (Ali İkram Hummedov olayı) çıkışından Lenkeran'da herkes çok üzgün .... bilgileri Eli H. Şamil'den aldım. Azerbaycan'da beni heyecanlandıran bir husus da ... Eli Hüseyinoğlu Sahin'in çok yakın dostluğunu gördük. ...
  www.hbektasveli.gazi.edu.tr/dergi_dosyalar/05-79-102.pdf - Oxşar səhifələr
 2. Aynur QƏZƏNFƏR QIZI
  YAXIN QUMUQLARDAN UZAQ UYĞURLARADƏK TÜRKLƏRİNƏDƏBİYYATI HAQQINDA KİTAB
  Əli Şamilin “Uyğur, qaqauz, Qüzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı” kitabına bir nəzər http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=3539
 3. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 25 (64). № 3, ч. 1. 2012 г. С. 79-87.

 УДК 81-119  BİRLEŞİK TÜRK-TATAR DEVLETİ YARATMAK UĞRUNDA ŞEHİT OLAN

BEKİR SITKI ÇOBANZADE Ali Şamil Институт Фольклора Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку, Азербайджан, e-mail: azfolklor@yahoo.com   http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2012/uch_25_3_1fn/0014.pdf

86.         Əli Şamil. Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında folklorun rolu. http://www.youtube.com/watch?v=1kGL2uM9jz4

87.    Sovet vaxtı Azərbaycan bayrağını Qız Qalasından asan Cahid Hilaloğlu kimdir? http://musavat.com/news/ölkə/Sovet-vaxtı-Azərbaycan-bayrağını-Qız-Qalasından-asan-Cahid-Hilaloğlu-kimdir_171059.html

88.         BALTAM “TÜRKLÜK BİLGİSİ” DERGİSİ'NİN YENİ SAYILARI ÇIKTI ...

www.kosovaport.com/baltam-turkluk-bilgisi-de...

Перевести эту страницу

01 апр. 2013 г. - Yitirdiklerimiz Bölümü'nde ise, Ali Şamil HUSEYİNOĞLU'nun kaleminden “İlim Yolunda Şehit Olan Özbek Folklorcusu ve Edebiyatçısı Prof.

89.         Aşıq İsgender Ağbabalı (Xatire, Meqale, Mektub Ve Senedlerin ...

www.turuz.com/.../ashiq-isgender-aghbabali-xatire...Cached - Translate this pageYou +1'd this publicly.

92.          

98.                                    Jan 23, 2012 – Keçən üç il boyunda, turuz sitəsi çalışmalarında, 4000 cild kitab, Dil, Ədəbiyat, Türkololoji, Tarix, Çalqı konulu, yaxlaşıq 100 GB ağırlığında çoxu ...

 1.  

100.«Dissidentlər Ensiklopediyası»na düşən 2  azərbaycanlı http://www.azadliq.org/content/article/24986098.html

101.Sovet vaxtı Azərbaycan bayrağını Qız qalasından asan adam... http://virtualaz.org/reyler/12874

 

102.Üçrəngli bayrağı ilk dəfə qaldıran şəxsi necə həbs etdilər?  http://azerinfo.org/ucrəngli-bayragi-ilk-dəfə-qaldiran-səxsi-necə-həbs-etdilər/

 

103.Azərbaycanda Dissident Hərəkatı olubmu?  http://www.var.az/2011/09/3124/

CAHİD HİLALOĞLU KİMDİR? http://www.sosialxeber.org/~sorg/index.php?option=com_content&view=article&id=5801%3Acahd-hlalolu-kmdr&catid=70%3Amaraql&Itemid=1

 | 

 

104.1956-ci ildə Qız qalasına Azərbaycanın üçrəngli bayrağı kim qaldırıb? http://veteninfo.az/siyaset/10448.html

 

 

105.Prof. Dr. Ali Şamil ile TÜRK DÜNYASININ ... - Kalgay Dergisi

www.kalgaydergisi.org/index.php?sayfa...‎Перевести эту страницу

Dr. Ali Şamil: 'Qırım sevgisi' serlevalı çalışmalarım, evel Azerbaycanda maqaleler ve .... Ali Şamil Hüseyinoğlu 1948 yılında Göyçé İlçesiniñ İnékdağ (şimdiki ...

 

106.YÜZÜNÜ GÖREMEDİĞİM DOST ŞAKİR SELİM Ali ŞAMİL http://www.emelvakfi.org/yazi.asp?YaziNo=2380#ust

 

107.ŞAMİL, Ali., “Yüzünü Görmediğim Dost Şakir Selim”, Emel İki Aylık Fikir ve Kültür Dergisi,sayı 228, 2009 meqalemden KIRIM TATAR NİNNİLERİNDE “VATAN KIRIM” VE “GÖKBAYRAK” KAVRAMLARININ İŞLENMESİ Işılay IŞIKTAŞ SAVA* http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/96/23-.pdf

108.Kitap Tanıtımları Kitap tanuşuvı: QIRIM SEVGİSİ http://www.kalgaydergisi.org/index.php?sayfa=dergiicerik&sayi=69&kod=1206

109.   Aynur Qəzənfər qizi. Yaxın qumuqlardan uzaq uyğurlaradək türklərin ədəbiyyati haqqinda kitab.(Əli Şamilin “Uyğur, qaqauz, Qüzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı” kitabına bir nəzər), “Ulduz” jurnalı, 2013, sayı 9, səh. http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=3539

110.   Ağayev, Elnur, Bekir Çobanzade’nin "Azerbaycan’ı Tedkik ve Tetebbu Çemiyeti"ndeki Faaliyetleri ve Islahatlar Üzerine Görüşleri. CTAD, Yıl 9, Sayı 17 (Bahar 2013), s. 135-170. http://www.ctad.hacettepe.edu.tr/CTAD17.pdf

111.   Fwd: [turkstk] Oğuz-Türkmen edebyatı, yoksa Türk, Azerbaycan ...

https://groups.google.com/d/.../gGRlF5-wpSs

Перевести эту страницу

04 дек. 2013 г. - http://ali-shamil.tr.gg/O%26%23287%3Buz_T.ue.rkmen-edebyat%26% ..... "Azərbaycan" jurnalı, 1987, sayı 4, s.179-182, Əli Hüseynoğlu Şami.

 

112.                    Arş. Gör. İşılay İşıktaş Sava,( Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, isilay@gazi.edu.tr ) ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ww.actaturcica.com, 20. Yüzyıl Kırım Tatar Şiirinde Ant Etme Motifi Oath in the Poems of 20th Century Crimean Tatars mekalesındi   Yıl V, Sayı 2, Temmuz 2013 “Kültürümüzde Yemin”, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun http://www.actaturcica.com/sayi10/V_2_08.PDF

 

113.                  Seyran QAYIBOV, I. BAKÜ TÜRKOLOJİ KURULTAYI BİLDİRİLERİNİN SATIR ARALARINDA HALK BİLİMİ MESELELERİ

http://hutad.hacettepe.edu.tr/index.php/hutad/article/download/394/624Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2013 Güz (19), 207-220

114.   Əskər Nailə. Sürgün olunmuş Axısqa xalqı və onun ustad sənətçisi Xəstə Hasan

Источник: http://www.ayna.az/2013/surgun-olunmus-axiska-xalqi-ve-onun-ustad-senecisi-xeste-hasan/

115. İlqar və Nurtəkinin “Beşikbaşı Mərasimi” - Asif Ata Ocağı

www.asifataocagi.com/ilqar-və-nurtəkinin-besi...‎Перевести эту страницу Biz tələbə olanda, tələbəçilik illərində çox gözəl şairimiz Əli Kərimlinin kitabı çıxmışdı. O kitaba önsözü Asif Ata ... Əli Şamil: Bu toya yığıldıq. Toya çağırılanda da ...12 Eylül sonrası Orman eski Bakanı Hasan Ekinci'nin MGK Başkan ...

 1. Yorumlar - turan-sam

www.turansam.org/makale.php?id=6676‎Перевести эту страницу11 дек. 2013 г. - yer alması gereken isim ve imzalardan ikisi olan Ahmet Ali Koca ve ..... Çako, Taner Güçlütürk, Abdullah Demirci, Ali Şamil Hüseyinoğlu vd.

117.   Şamil, Ali, “Yüzünü Görmediğim Dost Şakir Selim”, Emel İki Aylık Fikir ve Kültür Dergisi, Sayı 228, 2009. məqaləmdən

 

 

118.   RAMİZ ƏSGƏR – 60 | Aktivistplyus.com aktivistplyus.com/?p=2318

Tədbirdə xalq şairləri Fikrət Qoca, Sabir Rüstəmxanlı, türkoloq alim Firudin Cəlilov, Əzizxan Tanrıverdi, Əli Şamil, Adil Cəmil və başqa tanınmış ziyalılar çıxış ...

 

119. Əkbər Qoşalı. Türk dünyasında ədəbiyyat, ədəbiyyat(ımız)da türk ...

kult.az/.../ekber-qosali-turk-dunyasinda-edebiy...‎Перевести эту страницу

Düzgünlüyü, əxlaqı anladan, bu yönü çatdıran əsər (Aşıq Əli Quliyevin, Məhəmməd ..... Nizami Cəfərov, professorlar Qəzənfər Paşayev, Güllü Yoloğlu, Əli Şamil, dr. ...... -“Qardaş qələmlər”in Qaraçay-Malkar özəl sayı misalında Türk Xalqları ...

 

[PDF]

120. (Azərbaycan) A - azcla.org

www.azcla.org/Contentandauthors.pdf‎

Перевести эту страницу

Əli Şamil (Azərbaycan) ...... Balkar-qaraçay “Nart” qəhrəmanlıq eposu ... XX Əsrin əvvəllərində milli ədəbiyyatda qadın stereotipi (Qurban Səidin “Əli və Nino” ...

 

121. 40-60-cı illər qaraçay ədəbiyyatında janrlar - Professor Nizami Tağısoy

nizami-tagisoy.net/16.htm

Сохраненная копия

Перевести эту страницу

Buna baxmayaraq, XX əsrin 20-30-cu illərində qaraçay ədəbiyyatının inkişafı, yeni .... Qaragetov, Kiçibatır Xairkizov, Həzrət Uzdenov, Əli-Soltan Əliyev, Muradin Hacayev, Səid ...... Şamil Ə. Uyğur, qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin ədəbiyyatı.

 

122. Қазақ осы, танып қой! - Дала мен Қала

dmk.kz/kz/news/view/25727‎

Али Шамилоғлы сталиндік қуғын-сүргін құрбаны болған Ақысқа түріктерінің баба ақыны Қаста Хасан туралы «Ақысқалық Қаста Хасан» деген көлемді ...

123. Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова

archive-kz.com/.../Казахская_литература_периода_независимости_Инст...

13 июля 2013 г. - Әзербайжан ғалымы Али Шамилоғлымен кездесу | M. Auezov Institute ... уәделестікке қол жеткізді Али Шамилоғлы сталиндік қуғын сүргін ...

124. archive-kz.com: academset.kz - БЛОГ ПОСВЯЩЕННЫЙ ...

archive-kz.com/.../БЛОГ_ПОСВЯЩЕННЫЙ_АДИЙ_ШАРИПОВУ_M...‎

13 июля 2013 г. - Әзербайжан ғалымы Али Шамилоғлымен кездесу | Институт ... туралы уәделестікке қол жеткізді Али Шамилоғлы сталиндік қуғын сүргін ...

125. Қазақ радиосы — Күндізгі жаңалықтар

kazradio.kz/rus/news/last.../Kundizgi_zhanaliktar_id1374144639.html‎

Қазақстанға іссапармен келіп Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында қонақта болған Али Шамилоғлы екі елдің әдебиеті ...

[PDF]

126. ЕЛОРДА КҮНІ – ЕЛ МЕРЕКЕСІ

static.nmn.kz/media/upload/.../e34fb3c8401b527f6d12241c6cf2de07.pdf

11 июля 2013 г. - док торы, белгілі көсемсөзші Али Ша милоғлы елімізде ғылыми іссапарда болып қайтты. Али Шамилоғлы сталиндік қуғынсүр.

127.   Tarixlə yaşıd olan zəngin Azərbaycan folkloru - Bizim Yol

bizimyol.info/?xeber=20834‎Перевести эту страницу

128.   2 дня назад - “Krım tatarları və ukraynalılar “referendum”da iştirak etməyəcəklər” .Əli Hüseyn oğlu Şamil (Şamilov) 1948-ci il iyun ayının 5-də Ermənistan ...

E-Bülten - www.cengizdagci.org

129.     www.cengizdagci.org/tr/newpage-2‎Перевести эту страницу

Əli Şamil. GÖZLƏNİLƏN ÖLÜMÜN ACISI. və ya Çingiz Dağcı dünyadan köçdü. C . Dağcı Kırım tatarlarının milli bayrağı önündə. Bu gün interneti acıb qəzetləri ...

130.     Sözlük Kitabları - Turuz - Türkçe Etimolojik Sözlük

www.turuz.com/page/sozluk-kitablari.aspx‎

Перевести эту страницу

Ali Şamil Toplaği ..... 0062-Mətimətik terimlər sözlüyü -(doghan çoker-teymur qaraçay)(76.654KB) ..... 0336-Osamanlıca-firansaca luğət(ditionaire Təfəyüz) Ottoman-Firancais)(Luğati təfəyyüz)(əli nəima)osmanlıcadan firansacaya ...

 

Rumeli Derneği 2011 - 2012

 

131.   www.rumelidernegi.org.tr/kutuphane/index.php?islem=ara...

Özcan Pehlivanoğlu, Ali Müfit Gürtuna, Necdet Öztürk, Zekeriya Kurşun, Neval

Konuk, Hülya Düzenli, ...... Not: Rumeli, Bosna- Hersek, Romanya, Gagauzlar, Balkan Müslümanları, Jöntürkler ... şamil Yayınevi ...... Hüseyin Bağcı, İlhan Genç,  Fehim Kelahmet, Aykan İnan, Ali Hüseyinoğlu, Vagıf Sultanlı, Sabahattin Çağın, ...

 

PDF]

2013, N 5 (576) - Ana Sözü

 1. anasozu.com/.../ana_sozu_n576_05_03_2013....

Перевести эту страницу

birisinin diplomatik karyerasına son vermesi lääzım oldu. Bän son verdim. ..... Sizin en sevdiiniz kostümnar nedir? - En raat ..... Nikoglo ile Azerbaycan'dan Ali Şamil.Hüseyinoğlu'na da katkılarından dola- ... nün kutlama çerçevesindä.

 

AYHAN AYDIN - 2006'da Geziler (1.)

ayhanaydin.info/gezi.../246-2006-da-geziler-1

Перевести эту страницу

25 янв. 2014 г. - BULGARİSTAN - ALİ KOÇ BABA Galeriye Toplam 14 Fotoğraf Eklendi.... Ertesi gün ise Radyo Barış'ın Bakırköy Belediyesi'nden ayarladığı yarım yeniotobüsle İstanbul'a ... Ali Şamil Hüseyinoğlu beni Bakü'ye ve İran'da Türk bölgelerinde.... 11 Haziran'da, Barış Radyo'nun gerçekleştirdiği tarihi kültür ...

 

133.   suriye türkmenlerinde yenigün bayramı

turkpedia.org/index.php?title=SURİYE...

Перевести эту страницу20 февр. 2014 г. - Eli Şamil Hüseyinoğlu'nun bölge halkından İbrahim Saleh ve Aymen ... Anlaşıldığına göre Hz. Ali Dağı'na yağmur duası için çıkılmaktadır.

134.   33 года тюрьмы за флаг Азербайджана (из серии «безымянные герои»)

Автор: Али Шамиль оглы, журналист-исследователь 26 Февраля 2014, 16:13 http://haqqin.az/news/17761

135.33 года тюрьмы за флаг Азербайджана. Неизвестные герои Азербайджана http://azeri-bozqurd.livejournal.com/

136.Web Kalem - Kalemce www.kalem.biz/yazici.asp?id=1595&db=3

Перевести эту страницу

Dr.), Ali Fuat Ersoy (Prof. Dr.), Ali Gurbetoğlu (Yrd. Doç. Dr.), Ali Gültekin (Prof. Dr.), Ali Şamil Hüseynoğlu (Dr.), Arzu Arslan (Bil. Uzm.), Aslıhan Küçükavşar ...

 

 

Azerbaycan İlişkisi Bağlamında “Korkunç Yıllar” - Kardeş ...

www.kardeskalemler.com/.../korkunc_yillar_ro...

Перевести эту страницу

Ali Şamil HÜSEYNOĞLU * Cengiz Dağcı'nın yaratıcılığını araştıran bilim insanları, onun romanlarında en çok Sovyetler döneminde Kırımlılara edilen zulmün dile ...

·  Cengiz Vatana Döndü - Kardeş Kalemler Aylık Avrasya ...

www.kardeskalemler.com/.../cengiz_vatana_do...

·          

Перевести эту страницу

... Birliği tarafından yayımlanmaktadır. Cengiz vatana döndü. Ali AKBAŞ ... Ali Şamil HÜSEYNOĞLU. Cengiz Dağcı – Azerbaycan İlişkisi Bağlamında “Korkunç ...

·  Kardeş Kalemler Cengiz Dağcı özel sayısı çıktı - Kırım Haber ...

qha.com.ua/kardes-kalemler-cengiz-dagci-ozel-...

·          

Перевести эту страницу

20 апр. 2014 г. - Özel sayıda Cengiz Dağcı'yı çeşitli yönleri ile ele yazılar; Ali Aktaş, Şakir ... Ali Şamil Hüseynoğlu, Ablaziz Veliyev, İbrahim Şahin, Emel Kefeli, ...

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol