PUBLİSİSTİK MƏQALƏLƏR

1. Sel arxeoloqun bələdçisidir. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti 1988, 30 iyun, sayı 151 (13586).

2.      Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Sovet Naxçı­vanı” qəzeti, 1984, 13 aprel, sayı 87 (13825).

3.Əyilməzlik timsalı Əlincə. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 iyul, sayı 179 (13916).

4. Ülvi hisslər insanı dəyişir (Diqqət! film çəkilir. “Gümüşü gö­lün sirri” filminin quruluşçu rejissoru Eldar Quliyevlə müsa­hi­bə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 14 avqust, sayı 189 (13927).

5.      Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Qobustan” jur­nalı, 1985, sayı 1, səh. 13-15.

6.      Sənədli və bədii lentlər ustası. (Azərfilmin operatoru Zaur Məhərrəmovla müsahibə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 16 aprel, sayı 88 (14126).

7.      Axtarış davam edir (Arxeoloq Vəli Əliyevlə II Kültəpə haq­qında müsahibə), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 oktyabr, sayı 240 (14278).

8.      İkinci Mirzə Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 27 dekabr, sayı 297 (14638).

9.      Röyada gördüm sizi (Türkiyəli aşıq İslam haqqında). “Odlar yurdu” qəzeti, 1989, 3 fevral.

10.  Torpaq komissarının taleyi (Heydər Vəzirov haqqında), “Sovet kəndi” qəzeti, 1989, 15 iyun.

11.Hara köçür bu köçəri? (Tulumçalan Cəbi haqqında), “Qobustan” jurnalı, 1989, sayı 1, səh.93-94.

12.  Xanağada istiot kolu. “Kommunist” qəzeti, 1989, 25 av­qust, səh. 4

13.  Huşəng Qaçaq Nəbinin nəticəsidir? “Səs” qəzeti, 1992, 23 aprel.

14.  Cənubi Azərbaycan rəssamları. “İncəsənət” qəzeti, 1992, 6 may.

15.  Urmiya gördüyüm kimi “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 28 may.

16.  Savəli Tilimxan. “Ozan” qəzeti, 1992, 28 may, sayı 8, səh.1.

17.  Təbrizdə teatr. “Mədəniyyət” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

18.  Prezidentin istirahət saatlarında (Quzey Kıbrıs Türk Cüm­hu­riyyətinin prezidenti Rauf Denktaşın bədii fotoları haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1992, 25 noyabr, sayı 23 (44), səh.3.

19.  Vəkil, ictimai xadim, ədəbiyyatçı Əli Kamali (ölümü mü­na­sibətilə) “Ədalət” qəzeti, 1996, 17 avqust, sayı 74 (564), səh.6-8

20.  Bakıya bir də dönməyinə əcəl aman vermədi. “Müxalifət” qəzeti, 1996, 21 avqust, sayı 63 (463), səh.8.

21.  Sənətkarın Bakı yanğısı. (Təbrizli rəssam Kərim Sidqi Ru­hu haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1997, may-iyun, sayı 1 (73), səh.3.

22.  İbrahim Novruzovun “Azərbaycan kartı” (İran xatirələri) kitabına ön söz (4 müəllifli məqalə), 1997, səh.3.

23.  Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi. “Qobustan” jurnalı, 1998, sayı 3, səh. 75-78.

24.  Türk süsləmə sənətçisi (Handa Qayakökü). “İncəsənət” qəzeti, 1998, sayı 7 (79).

25.  Əli Kamaliylə görüş. “Xəzər” jurnalı,1998, sayı 3, səh. 147-155

26.  İncə yumorlu müəllimimiz. Mir Cəlal kitabı, Bakı, 1998, səh. 120-124.

27.  Tahir Kürsü Makal (nekroloq) “Tanıtım” qəzeti, 1999, 15 iyul, sayı 22 (29).

28.  Öpücü baba dünyasını dəyişdi. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 16-22 iyul, sayı 23 (30), səh.15, 23-29 iyul, sayı 24 (31), səh. 15, 31 iyul-6 avqust, sayı 25 (32), səh. 15.

29.  Həmid Nütqi haqqa qovuşdu (səhifə). “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.2.

30.  İnanmazdım ki, məni belə qarşılayacaqlar. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.15.

31.  Əlincənin gözü-İlandağ müşahidə məntəqəsi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2.

32.  Cavidin ev muzeyi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2

33.  Həmid Nütqi ilə görüşlərim, söhbətlərim. “Azərbaycan” jurnalı, 1999, sayı 11.

34.  Türk müğənnisi Barış Mançonu xatırlayarkən. “İncəsənət” qəzeti, 1999, dekabr, sayı 9 (81), səh.11.

35.  Türkiyə hərbi qüvvələri Əfqanıstanda (Koreyada savaşmış Səlahəddin Sundur haqqında) “Ayna” qəzeti, 2002, 1 mart, sayı 9 (651), səh.10.

36.  Kiş adasında beynəlxalq tolerantlıq seminarı. “Ayna” qəzeti, 2002, 15 mart, sayı 11 (653), səh.5.

37.  Paris Prinsipləri və Elçibəy. “Yeni Müsavat” qəzeti, 2002-ci il, 25 iyun, sayı 166 (174) səh.14

38.  Siz Azərbaycanlılar bizdən öndəsiniz. Bizi Qafqazda ta­nı­dırsınız. (Makedoniyalı şair, publisist N.D.Ulkü ilə müsahibə) “Ay­na” qəzeti, 2002-ci il, sentyabr, sayı 38 (680) səh.12.

39.  Bizi vətən sevgisi, millət sevgisi dosta çevirdi. Uzaq dağ­la­rın adamı (İsmayıl Vəliyevin 50 illiyinə həsr olumuş kita­bı), Azər­baycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı. Bakı, 2002, səh. 140-145

40.  Türkmənistan milli oyanışla avtoritarizm arasında. “Ay­na” qəzet, 2002, 18 oktyabr, sayı 41, səh. 10.

41.      Kimdir əxlaqsız? “Milliyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı. 2, səh. 16.

42.      Körpü. “Milliyyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı 2, səh.12.

43.      Reallığı nəzərə alan insan. “Müasirləri Abbas Zamanov haqqında” (məqalələr toplusu). “Çinar-Çar” nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.289-296.

44.      F.Qurbansoyun mübarizə metodu (Şəlalə Ananın hazırla­dığı “7 kitabdan biri, yaxud saliklikdən arifliyədək” kitabında), Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2004, səh.129

45.     Günlər, aylar nədən bir-birindən fərqləndirilir? M.Kamal Pi­la­voğlu, Mübarək günlərimiz, “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2005, səh. 3-7.

46.      Azərbaycan reallığında cihad. M.Kamal Pilavoğlu, Şəhid­lər və qazilər haqqında 40 müqəddəs hədis, “Günəş” nəşriy­yatı, Bakı, 2005, səh. 3-8.

47.      Vətənsevərliyin apardığı yol. Elxan Məmmədli-60. “Ağ­rıdağ” nəşriyyatı, 2006, səh.146-158.

48.      Mehmet Kamal peyğəmbərləri belə tanıdır. M.Kamal Pilavoğlu. Uşaqlara peyğəmbərlər haqqında. “Günəş” nəşriyyatı, 2006, səh. 3-7.

49.      Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. 525-ci qəzet, 2006-cı il, 29 avqust, sayı 159(2266), səh. 7

50.      İtkilərimiz. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2006, sayı 4, səh.177.

51.      Hər müəllifin öz baxışı. M.K.Pilavoğlunun “Məhəmməd əleyhissəlam və onun nəsihətləri” kitabına ön söz. Bakı, 2006. səh. 3-4.

52.      Haqq dünyasına qovuşanlar. Sürgünlərdə keçən ömür və ya üzünü görmədiyim dost (Kırımlı şair Şakir Səlimin ölümü münasibətilə). “Türküstan” qəzeti 15-28 mart 2009, səh 12.

53.      Romantik duyğularla yaşayan siyasətçi. “Türkistan” qə­ze­ti, 2010-cu il 28 mart-3 aprel, 4-10 aprel, sayı 10(183)-11(184) səh.11.

54.       İçimdəki ağrı... yaxud, Əli Səngərli nədən dəyərincə ta­nıdılmır?! “Türküstan” qəzeti, 2010-cu il, 25 aprel-1 may, sayı 14, səh.11

55.       Özbəkistanın “Altun qələm” mükafatını alan ilk azərbay­canlı – Qulu Kəngərli. “Türküstan” qəzeti, 30 may-5 iyun 2010-cu il, sayı 18, səh.13

56.      Todur Zanet mukafatlandırıldı.“Türküstan” qəzeti,  2010-cu ilş sentyabr

57.      Ayrılığın sonu yoxmuş (Valeh Hacıların ölümü münasi­bətilə) “Mədəni maarif işi” junalı, 2010-ci il, sayı 10, səh. 36-38.

58.  Rza Bərahəninin Bakıdakı bir müsahibəsi,“Kimlik” jurnalı, 2010-cu il, sayı 5, səh.42.

59.      İtgilərimiz. Azərbaycan sevgisiylə yaşamış özbək folklor­şünası, ədəbiyyatçısı Jumabay Yusupov,Dədə Qorqud” jurnalı 2010-cu il, sayı 2(35), səh.162-167.

60.      Cumabay Yusupov Azərbaycan sevgisiylə yaşayırdı. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, səh. 14, 2011,19 fevral.

61.      “Duz sarayı”nda “konsert” (Aşıq Aydın Çobanoğlu haq­qın­da), “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 5 aprel 2011-ci il, sayı 57(2225), səh. 14.

62.      Qanı ilə şeir yazan, milləti üçün dövlət quran Noman Çələbi Cihan. “Türk eli” jurnalı, 2011-ci il iyun, sayı 10, cəh. 27-29.

63.      Qaqauzlar Stepan Kuroğlusunu da itirdi, “525-ci qəzet” 6 avqust 2011-ci il, sayı 142(3458), səh.27.

64.      Azadlıqsevər uyğurlar üçün şəhid şair Lutpulla Mütəllip nümunəsi, “525-ci qəzet” 14 sentyabr 2011-ci il, 166(3482), səh.4.

65.      Gözlənilən ölümün acısı və ya Cingiz Dağcı dünyadan köçdü. “525-ci qəzet”, 28 sentyabr, 2011-ci il, sayı 176(3492), səh. 7.

66.      Görkəmli kirim tatar ədibi Cengiz Dağçi vətən torpağina tapşirildi. “525-ci qəzet”,  4 okyabr, 2011-ci il, sayı 180(3496), səh. 7.

67.      Sonuncu Qazax Xanı Kenesarı Qasımoğlunun şərəfli ölümü. “525-ci qəzet”,  7 dekabr, 2011-ci il.

68.      Ağıl vurğunu Elmanın “Ağilli ev” tikmək arzusu. Elman Əliyev, Elman:olduğu və göründüyü kimi, “Nərgiz” nəşriyyatı, Bakı, 2012, səh.231-239.

69.      Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. 525-ci qəzet”,  31 yanvar, 2012-ci il.

70.      İnamini itirdiyindən ömrünü bitirən Qamzat Acigəldiyev (26 yaşinda ölümə sürüklənən noqay şairi), “Ulduz” jurnalı, 2012, sayı 4, səh. 24-27.

71.      Vətən sevgisinə qurban gedən Aydın Çobanoğlu, “Elimiz, günümüz” qəzeti, 2012-ci il, may, sayı 5(43), səh.3,7.

72.      Aldanmışların ömrü intiharla bitir: çuvaş şairi Mişşi Sespel kimi. “Türk eli” jurnalı, 2012-ci il iyun, sayı 12, cəh. 34-37.

73.      Milli şüur oyadan isan-Qəzənfər Paşayev.(“Tanıdığım insanlar” kitabından alınmışdır). Ömrün əbədiləşən illəri.(Tərtib edəni Arəstə Paşayeva), “Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 2012. səh.161-167.

 

 

Azərbaycanda rus dilində

1.    Предания перекликаетсия с произведениями Н.Гянд­же­ви. “Советская Нахичевань” 1984, 11 марта, номер, 61 (611).

2.    Азербайджанские ашуги и народные поэты. “Советская Нахичевань” 1984, 14 марта, номер, 63 (613).

3.    Исторические памятники: Шахтахтинская баня. “Со­ветская Нахичевань”, 1984, 18 апреля, номер, 91 (641).

4.    Жизнь, ставшая легендой. “Советская Нахичевань”, 1984, 18 мая, номер, 116 (666).

5.    Верный сын партии. “Советская Нахичевань”, 1984, 8 июля, номер, 159 (709).

6.    Крепость Алинджа. “Советская Нахичевань”, 1984, 2 август, номер, 178 (729).

7.    Мастер документальных и художественных фильмов. “Советская Нахичевань”, 1985, 27 апрель, номер, 98 (945).

8.    Поиски продолжается (Интервю с археологом Вели АлийевомКултепе”), “Советская Нахичевань”, 1985, 13 октября, номер, 239 (1086).

9.    Ашуг Джалил. “Советская Нахичевань”, 1985, 4 де­кабря, номер, 297 (1144).

10.    Славный путь. (Н.Рзайев hаггында). “Советская На­хичевань”, 29 октября, 1986, номер, 251 (1400).

 

Xaricdə çap olunmuş məqalə və tezisləri

 

 

Albaniyada

1.    Historia e rralle, diplomati shqiptar qe u internua nga KGB-ja si Azerbajxhanas (Acı taleli insan). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 24 may 2009-cu il, səh. 19, 25 may 2009-cu il, səh. 19.

2.    Shqirtarje qe u perndoq nga KGB-ja e Stalinit.(Ablan kızı Nafienin ömür yolu). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 22 oktyabr 2010-cu il, səh. 14.

 

 

Gürcüstanda

 

Abxaziyada

 

1.    Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Apısnı kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1986, 12 sentyabr.

2.    Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca, (Abxazia MSSR), 1987, 27 may.

3.    O, Abxaziyanı sevirdi. (Heydər Vəzirov haqqında). “Apısnı Kapış” qəzeti, 1987, 1 avqust, sayı 144 (1597).

4.    Naxçıvan MSSR - 60. (səhifə) “Apısnı Kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1987, 30 oktyabr.

5.    Naxçıvan radiosunun dostluq çələngi. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca. (Abxaziya MSSR), 1987, 9 oktyabr.

6.    Mübarizənizi alqışlayırıq. “Narodı edinstva” (Abxaziya MSSR)  qəzeti, 1988, sayı  1.

 

7.    Acariya

 

8.    Sovet Naxçıvanı Acariya haqqında. “Sovetskaə Adjariə” qəzeti, (Acarıstan MSSR), 1988, yanvar.

 

9.    Azərbaycan türkcəsində

 

10.    Xəstə Həsən və müasirləri, “Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 1986, 1 iyul, sayı 79 (9162).

11.    Əli Kamali və folklor, “Çənlibel” (Tbilisi) qəzeti, 1997, 22 oktyabr

12.     “Konqres” qəzetinin baş redaktoruna. “Konqres” qəzeti iyun 2011-ci il, sayı 03(03), səh. 3

 

İrak

 

1. Milli şüur oyadan insan-Qəzənfər Paşayev və Şakir Sabir Zabit haqqında xatirələrim. “Kardeşlik” Kültür edebiyat ve sanat dergisi, İrak, sayı: 273-27 4 Temmuz-Ağustos/ 2012, səh. 18-23.

 

İranda

 

1.    Karslı Aşıq İslam ملاسا قيشآ يلسراق “Bayram” jurnalı (Zəncan), 1389-ci Günəş ili, Azər ayı,(2010-cu il, noyabr), 29- cu sayı, 4- cü il, səhfə 26.

 

İsvecdə

1.    Həmid Nütki ilə müsahibə. “Tribun” (Solna İsveç) dergisi, 2001, Qış, sayı 6, səh.141-150.

 

1.     

 

Kırımda

1.    Abunə yazılmaq istəyirik. “Dostluq” (“Krımskaya pravda” qəzetinin krım-tatar dilində həftəlik nəşri). 1990, 10 noyabr, sayı 19.

2.    Ne için Ali Senqerli tanılmay?! “Kırım” qezeti, 2010-cu, 9 iyun, sayı 44(1412), seh. 7.

3.    Türk xalqlarının ədəbiyatı büyük kayıpka oqradı, Sevdiqim Yalta, KDİ “Kırımdevokubnedneşiryatı”, Simferopol, 2012, səh. 93-103.

4.    Azerbaycan sahnasinin Cülletdası-Fatima Qadri, “Nenkecan” Qadınların edebi-bediiy, ilmiy popular mecmuası, 2012-ci il, aprel-may-iyun, sayı 6, səh.10-15.

5.    Birleşik Türk-tatar devleti yaratmak uğrunda şehit olan Bekir Sıtkı Çobanzade. Ученые записки (Таврического Национального Университета им. В.И.Вернадского, том 25 (64) № 3, ч 1 филология социальные коммуникации, Симферопол, 2012)

 

KKTC

1.    Kıbrıs Azerbaycan mediasında. İkinci uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. 24-27 Kasım 1998. Türkce bildiriler. Halkbilimi - Çeşitli konular. Gazımağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 1999, IV cilt, səh. 423-430.

2.    “Ayna” gazetesinin Kıbrıs hakkında yazdıkları. Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000, Kıbrıs sorunu, Turizm. Gazimağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2000, 3 cilt, səh. 355-361.

3.    Kıbrıs “Azadlık” gazetesi sahifalarında (Şimali Kipr - Tarix və müasirlik mövzusunda 1999, 21-24 mayda Bakıda Ali Dip­lomatiya Kollecinin Doğu Akdeniz Universiteti ilə birgə keçirdiyi Ulusla­rarası konfransın məruzəsi) Quzey Kıbrıs. Bakı, 2001, səh. 133-141.

4.    Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Program ve özetler. 28-29 Kasım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh 17.

5.    Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi bildireleri (28-29 Ka­sım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh. 347-353.

6.    Azerbaycan’da Kıbrıs Türk Milli Mücadile Konusu. Kıbrıs Türk Milli Mücadilesi ve bu mücadilede TMT-nin yeri (Uluslararası sempozyum 19-25 Ekim 2008, Lefkoşa, Gazi­mo­ğosa, Girne-KKTC), 2 ciltdə, I cilt, Çağlaş və oğulları LTD neş­riyatı, Lefkoşa KKTC, 2009. seh 1-12.

7.    

 

Moldovada

1.    Qardaş xalqımıza böyük maraqlıq. “Ana sözü” (Moldaviya SSR) qəzeti, qaqauzca, 1989, 2 iyul, sayı 14 (24), səh.3.

2.    Azerbaycanda Gagauzlarla ilgili qaynaqlar. KBATEK-in XIV Uluslararası Edebiyat Sempozyumunun (6-10 Ekim 2007) bildirileri. Kişinyov, 2007, səh. 327-334.

 

 

Özbəkistanda

1.    Redaksiyaya məktub (Ü.Hacıbəyovun operettalarının təhrif edilməsiylə əlaqədar.) “Yıldız” jurnalı (Daşkənd), (Özbəkistan SSR Yazıçılar Birliyinin orqanı, krım tatarca), 1988, sayı 6, səh. 143.

2.    Katağon kurboni. “Jahon Adabiyoti” jurnali (Taşkent), 2008, sayı, 1(128) yanvar, seh. 111-118

 

Rusiya Federasiyasında

 

Altayda

 

1.    Naxçıvanlılar altaylıları alqışlayır. “Altaydın çolmianı” (Altay vilayəti) qəzeti, 1989, 12 iyul.

 

Başqırdıstanda

 

1.Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 28 yanvar, sayı 23 (19620).

2.    Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 19 aprel, sayı 90 (19687).

3.   Dilçi araştırıcı Abdulla Şərifovun mübariz ömrü. Ural-Altay: bıuattar aşa kiləsəkkə-Ural-Altay: çerez veka v budeşşee, (Bötə Rəsəy fənni konferentsiya materialları, Öfö kalahı, 1-5 iyun, 2005- Materialı Vserossiyskoy nauçnoy konferentsii, q. Ufa, 1-5 iyunya 2005 qoda) «Qilem» nəşriyyatı, Ufa, 2005, səh. 460-464.

4.   Abdulkadir İnan və mühacir Azərbaycan qəzeti “Bildiriş” (1930-1931) Рәсәй һәм Башkортостан: мөнәсәбәттәр тарихы, бөгөнгөһө һәм киләсәге” Башkортостандың үz ирке менән Рәсәй дәүләтенә kушылыуының 450 йыллығына арналған халыk-ара фәнни-ғәмәли конференция materialdarı, 2007, 5 – 6 iyun, Өфө, səh. 23-25.

5.   Türk halklarının istiklal savaşçısı Halid Seidin iki yönü. (2009) Проблемы лингвистики в роли культурной среды: ис­тория и современность. (Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию кафед­ры башкирского языка и 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Р.Х.Халиковой. Федераль­ное Агентство по Образованию Государственное Образова­тельное учреждение Высшего Профессонального Образова­ния Башкирский Государственный Педагогический Универ­ситет им.М.Акмуллы), Уфа, Издаельство БГПУ, cəh.84-100.

 

Dağıstanda

 

1. Azerbaycan ve Kirim besteçisi Asan Refatovun Kültürü­müzde yeri. “Вестник тюркского мира” (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала),. 2009-ci il, sayı 1, səh.95-101.

2. Türk halklarinin istiklal savaşçisi Halid Seid’in iki yönü. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала), 2010-cu il, sayı 1(2), səh.96-109

 

 Rusiyada

 

1.    Günəşli respublikanın mirvarisi. “Амурская правда” qə­zeti, (Amur vilayəti), 1986, 30 dekabr.

2.    Amurluların bayram süfrəsinə. “Амурская правда” qəzeti, 1987, 8 noyabr, sayı 259 (20326).

3.    Vətənin hər guşəsi doğmadır. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 16 aprel, sayı 90 (20157).

4.    Günəşli respublikanın nemətləri - Amurluların süfrəsinə. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 19 avqust.

5.    Saratova Naxçıvan üzümü. “Kommunist” qəzeti, (Saratov vilayəti), 1987, 27 sentyabr, sayı 222 (20539).

6.    Bəs mərkəz hara baxırdı? “Литературная газета”, 1988, 18 sentyabr.

7.    Исследователь по фольклору Али Кямали. Культурное наследии Туркменистана. “Европейский дом”, Ашкабат - Санкт-Петербург, 2000, ст. 193-194.

 

 

Rusiya Federasiyasında yaşayan xalqların dillərdə

 

1.    Mədəndə xəstəxana? “Советская Удмуртия” qəzeti. (Ud­mur­tiya MSSR), 1986, 24 sentyabr, sayı 221 (19605).

2.    Astma xəstəliyi müalicə olunur. “Kıım”, (Yakutiya), 1986, 30 noyabr, sayı 175 (19223).

3.    İynəsiz, dərmansız müalicə. “Erzyan pravda” qəzeti, (Mor­dva MSSR), 1987, 24 yanvar, sayı 11 (11436).

4.    Şuxluq bizə güc verir (Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş sə­hifə). “Kommunizm jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, 22 aprel, sayı 80 (12312).

5.    Duz müalicə edir. “Şın” qəzeti, (Tuva MSSR), 1987, 29 iyun, sayı 150 (13450).

6.    “Sovet Naxçıvanı” Yakutiya haqqında. “Социалистическая Якутия” qəzeti, rusca, (Yakutiya MSSR), 1987, 28 iyun.

7.    Naxçıvan MSSR - 60. (yarım səhifə) “Ленинская правда” qəzeti, (Kareliya MSSR), 1987, 19 sentyabr, sayı 218 (20289).

8.    Naxıçvana həsr edilmiş səhifə. “Ratsdizdat” qəzeti, (Osetiya MSSR), 1987, 28 oktyabr və 6 dekabr.

9.    Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mokşan pravda” qəzeti, 1987, 23 oktyabr.

10.    Naxçıvana MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Başarab bay­rax” qəzeti, avarca. (Dağıstan MSSR), 1987, 24 dekabr.

11.    Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Leninan nek” qəzeti, çeçencə, (Çeçen-İnquş MSSR), 1987, 25 dekabr.

12.    Naxçıvan radiosu Yakutiya haqqında. “Kıım” qəzeti, (Ya­kutiya MSSR), 1987, 14 noyabr.

13.    Sovet Naxçıvanı Kabarda Balkar haqqında. “Kommu­niz­mi jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, noyabr.

14.    Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mariyskя Komunna” qəzeti, (Mari MSSR), 1988, 12 yanvar.

15.    Xoşbəxtliyini Tuvada tapdı. “Şın” (Tuva MSSR) qəzeti, 1987, 28 noyabr, sayı 271 (13571).

 

Tatarıstanda

 

     1.İki xalqın oğlu (Bakıda yaşamış Azərbaycan pedaqoqu A.Şərifov haqqında). “Tatarıstan pedaqoqu” jurnalı, 1989.

 

 

Türkiyədə

 

1.    Ali Kamaliyle üç görüş. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 13, seh.16-19.

 

Türkmənistanda

 

1.   Drujina onun adının daşıyır. (Salman Əlişov haqqında). “Pio­ner” jurnalı, (Türkmənistan). 1982, sayı 3 və ya 4.

2.   Türkmən Tilimxanın təcnisləri. «Adebiyyat və sanat» (Aş­kabad) qəzeti, 2000, 17 oktyabr.

 

 

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol