Hüseynovla Əliyev yakınlard

Halk Cephesi Enformasyon Müdürü ve “Azatlık” gazetesi yazarı Ali Şamiloğlu Azerbaycandakı son durumu Yeni Hafta’ya anlattı:

 

HÜSEYNOV’LA  ALİYEV  YAKINLARDA 

KAPIŞACAKLAR

 

“Biz Hüseynov’u milli kahraman ilan ettik, eline her türlü fırsatı verdik, istediği her makamı verdik. Amma başarmadı, suçludur, sorumludur” diyecektir. Sonunda Suret Hüseynov harcanacaktır.

  

Y e n i   H a f t a — Büyük Birlik Partisi. 1.Olağan Büyük Kurultayı’na katılmak için Türkiye’ye gelen Azerbaycan Halk Cephesi Enformasyon Müdürü (müəllif yanlışlığa yol verib. Həmin vaxt mən AXC Naxçıvan vilayət təşkilatında mətbuat məsələlərinə cavabdehdim — Ə.Ş.) ve Halk Cephesi’nin yayın organı Azatlık Gazetesi yazarlarından Ali Şamiloğlu, Azerbaycan’daki son gelişmelerle ilgili olarak Yeni Hafta’nın sorularını cevaplandırdı.

Y e n i   H a f t a: — Azerbaycandakı son gelişmeleri kısaca özetlermisiniz?

Ali Şamiloğlu: — Şöyle özetleyebilirim: Bilindiği gibi Sovyetler Birliği dağıldı ama, Rusların eski cümhüriyetler üzerindeki etkisi devam ediyordu. Burada sadece Azerbaycan istisnaydı. Azerbaycan’dakı bağımsızlık ve milliyetçilik hareketleri Rusiya’yı endişelendiriyordu. Azerbaycan’ın Bağımsız Devletler Topluluğu’na girmemesi de Rusya’yı endişelendiren diğer bir noktaydı.

İşte bu sebeple Azerbaycan’dakı Rusya yanlısı gruplar Bağımsız Azerbaycan’ın sembolü Ebülfez Elçibey’e karşı kanunsuz bir darbe yaratdılar. Bu darbe bağımsız Azerbaycan’a olduğu kadar, Azerbaycan halkına da karşıdır.

Fakat darbecilerin başarılı olamayacakları Karabağ’dakı başarısızlıklarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Akdam düşmüştür, Füzuli ve etrafındakı yerleşim merkezleri de düşmek üzeredir.

Y e n i   H a f t a: — Türkiye’de çok merak edilen bir konu var. 200-300 kişilik bir kuvvet koskoca bir devlete karşı nasıl darbe yapabilir?

Ali Şamiloğlu: — Şimdi olayın iki ayrı cephesi var. Birincisi Hüseynov’un askerlerine astronomik miktarlarda para vermesi. İkincisi ise Karabağ’dakı askeri başarısızlık ile ekonomik meseleler.

Hüseynov, kendisine bağlı paralı askerlerle her türlü cinayeti işleyebilecek karakterdedir. Bu sebeple Elçibey’e bağlı kuvvetler kardeş kanı dökülmemesi için mukavimet etmemeyi, maselelerin görüşmelerle çözülmesini tercih etti.

Öte yandan halk Karabağ’dakı askeri başarısızlığın Hüseynov tarafından giderileceğine inanmıştı. Çünkü Hüseynov’un askeri gücü kamuoyunda çok abartıldı.

Ama şimdi halkımız Hüseynov’un gerçek yüzünü anlamış ve desteğini çekmeye başlamıştır.

Y e n i   H a f t a: — Bir başka nokta da bazi isimlkerle ilgili. Rahim Gaziyev, Nimet Penahlı ve İtibar Memmedov. Bu kişiler Türkiye’de milliyetçi olarak biliniyorlardı. Ve bağımsızlığın ilk yıllarında etkili roller oynamışlardı. Şimdi nasıl oldu da Elçibey’in karşısına geçtiler?

Ali Şamiloğlu: — Halk Cephesi kurulduğunda homojen bir yapıya sahip değildi. Kim gelirse gelsin girdi. Bu sebeple her türlü düşünceye mensup insan girdi. Bunlar arasında KGB mensupları bile vardı. Meselenin bir cephesi budur.

Diğer cephesi ise şöyle: Nimet Penahlı değerli bir Azerbaycan evladıdır. Fakat hareket ediş biçimi bizden farklıdır. Ben Nimet’in ihanet içindi değil, hata içinde olduğuna inanıyorum. İtibar ise milliyetçi birisidir. Ama yaptığı hizmetler karşısında istediği makamlar kendisine verilmediği için Elçibey’in karşısına geçmiştir. İtibar da ihanet içinde olmayıp, hata içindededir. Ama Rahim Gaziyev için aynı şeyleri söylemeyeceğim.

Y e n i   H a f t a: — Elçibey’in görevde kalıp kalmamasıyla ilgili bir referandum yapılacağı söyleniyor. Sizce bu referandumun sonucu nasıl olur?

Ali Şamiloğlu: — Bir defa bu referandum işini Türkiye yönetimi çıkardı ve Aliyev’e dikte ettirdi. Bu hususun Türk kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum.

Biz referandumun çok iyi bir demokratik kurum olduğuna inanıyoruz. Fakat Azerbaycan’ın şu yapısı içinde gerçeği yansıtacağına da inanmıyoruz.

Birinci: endişemiz Haydar Aliyev’in kesinlikle hile yapacağıdır. Çünkü tecrübeli olup, geçmişte sık sık yapmıştır.

İkinci: nokta ise Azerbaycan’da çocukları, eşleri ve gelinleri adına yaşlıların oy kullanmalarıdır. Yaşlıların da genelde tutucu olmaları, eski sistemden yana olmaları Elçibey’in aleyhinedir. Öncelikle oy kullanma sesteminin değişmesi lazımdır. Herkes oyunu kendisi kullanmalıdır.

Y e n i   H a f t a: — Halk Cephesi Azerbaycan’da ilk bağımsızlık hareketini başlatan ve Mutallibovu iktidardan uzaklaştırabilen bir örgüt. Buna rağmen şimdi nasıl oluyor da iktidarı kaybedebiliyor?

Ali Şamiloğlu: — daha önce de belirtiğim gibi Halk Cephesi homojen bir örgüt geğildi. Daha sonra ayrılmalar başladı. Halk Cephesi kendisi bizzat partileşmediği için, içinden çok sayıda parti çıktı.

İktidar döneminde ise, her iktidarın başına gelen yıpranma bizim de başımıza geldi. Ayrıca eski rejim taraflarının KGB metodlarıyla başlattıkları yıpratma kampanyaları, iftiralar ister istemez Halk Cephesini hayıflattı. Ama şimdi yeniden güclenmektedir. Çünkü darbecilerin Azerbaycan Halkı’na bir şey veremeyecekleri anlaşılmıştır.

Y e n i   H a f t a: — Suret Hüseynov ile Haydar Aliyev arasında gelecekte bir çatışma olabilir mi?

Ali Şamiloğlu: — Evet. Mutlaka olacaktır. Neticede Haydar Aliyev, Suret Hüseynov’u harcayacaktır. Bunu yaparken de bütün başarısızlıklarının faturasını Hüseynov’a çıkaracaktır.

“Biz Hüseynov’u milli kahraman ilan ettik, eline her türlü fırsatı verdik, istediği her makamı verdik. Ama başarmadı, suçludur, sorumludur” diyecektir. Sonunda Suret Hüseynov harcanacaktır.

Çünkü Aliyev çok kurt bir politikaçıdır. Moskva’da yetişmiştir. Ayak oyunlarını Hüseynov’dan çox daha iyi bilir.

Y e n i   H a f t a: — Elçibey tekrar göreve gelebilir mi?

Ali Şamiloğlu: — Elçibey çok munis, filozof ve derviş karakterliği birisidir. Kesinlikle şiddete başvurma yanlısı değildir. Devletin başındayken de bunu denememiştir. Eger Bakü’de bulunduğu anda bazi insanları cezalandırma yoluna gitseydi bugünkü darbe olmayacaktı.

Şimdi şunu söyleyebilerim: Eger Elçibey zor kullanarak iktidara dönmek isterse, bir gün içinde dönebilir. Bu imkanı vardır. Bu konuda kadrosu ve gücü vardır. Ama biz yakın çevresi olarak kendisini bu konuda ikna edemiyoruz. Kendisi demokratik yollarla dönmek istiyor. Tekrarlıyorum, eger zor kullanarak dönme metodunu benimserse, bu günde döner.

Y e n i   H a f t a: — Son olarak Türk halkına bir mesajınız var mı?               

Ali Şamiloğlu: — Azerbaycan’da Türkiye Türklerine karşı büyük bir sevgi vardır. Ama bunu Azerbaycan’dakı tutucu bazı çevrelerle, Türkiye’deki mason çevreler nefrete çevirmeye çalışmaktadırlar. Mesela bir örnek anlatayım: Türkiye Nahçıvan’a kredi açtı. Bunun bir miktarıyla Türkiye’den gida satın alınacaktı. Fakat gönderilen gidalar piyasa fiyatlarına göre çok pahalı olduğu gibi, aynı zamanda bozuktu. Mesela geçen sene Türkiye Bakü’ye buğday sattı. Fakat bu buğdaylar o derece kötüyduku ekmekler simsiyah oluyordu. Aynı zamanda Türkiye’deki fiyatların çox üzerindeydi. Şimdi Azerbaycan halkı bu durum karşısında “bizim Rusya’dan aldığımız buğday daha temiz ve daha ucuzdu” diyor ve kardeş bir devletin bunu nasıl yapabileceğini soruyor.

Karabağ’dan bazı topraklar gider, fakat günü gelince geri alınır. Ama her iki halk arasındakı kardeşlik duyguları nefrete dönerse bunun telafisi mümkün olmaz. Bu sebeple Türkiye’deki masonik çevrelerin bu hareketlerine fırsat verilmemelidir!  

 

“Yeni Hafta” gazetesi, (Ankara),

1993, 9-15 ağustos, sayı 54, s.7.

 

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol