Emin Abid Türerru Teycan eseri haqqında

Ali Şamil Hüseyin oğlu

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor

 Enstitüsünün uluslar arası ilişkiler bölmesi,

Bakı- Azerbaycan.

 

EMİN ABİD ““DURERRU TEYECAN” (TAÇLARIN DÜRÜLERİ) ESERİ HAKKINDA

 

 

 

Halifeliğin İstanbul’a taşınması buranı İslam merkezlerinden birine çevirdi.Yeni kitaplar yazılmakla beraber yabancı dillerde yazılanlar çevrildi ve incelemeler apar ılırdı. Kitabhaneler İslam değerleri kendinde taşıyan kitaplarla zenginleşti.

Mısır ve Şam’da(Dimeşk) hükümdarlık etmiş Melik Nasrettin Muhammet bini Kınavumun saray memurlarından olan Abu Bekir Abdullah bini Aybedid Devadarinin yazmış olduğu “Durerru teyecan” (taçların dürüleri) eseri de İstanbul’a getirilerek 913 kaydıyla İbrahim Paşa kitabhanasına dahil edilir. “Durerru teyecan” kitabının  kol yazması Osmanlı hükümetinin son dönemlerinde İstanbul Darülfünunda okumağa gönderilmiş Azerbaycanlı araştırıcı Emin Abidin dikkatini kendine çekir. Azerbaycan edebiyatı tarihini yazmağı karşısına maksat koymuş araştırıcı “Kitabi Dede Kork ut”u ve “Oğuz name”leri izlerken “Durerru teyecan”la bir alakası olduğunu görür.

Ailede İslam teshil almış genç Emin Abid “Durerru teyecan” deki islamdan önceki Türk düşüncesinin İslam döneminde nasıl değiştiğini ve şunun tarihimizden rolünü inceleyip.

Ne yazık ki, Emin Abid vatanına döndükten sonra araştırmalarını isteğince apara bilmemiştir. Dergilerde yayınlattığı bir kaç makalede bu konudan söz açmıştır. 1938 yılda gözaltına alınan araştırıcı ele hemen yıl 40 yaşı tamamlamamış panislamizide ve pantürkcilikde suçlanarak kurşuna düzülmüştür. Ne yazık ki, Sovyetler Birliğindeki yasaklardan dolayı onun eserleri de araştırıcıların dikkatinden dışta kalmıştır.

 

OSMANLI DÖNEMİNDE MISIR. Kahire, Mısır   26-30 Kasım  2007

İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA, İstanbul) ve

Mısır Kültür Yüksek Şurası (Kahire)

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol