Rumi Mesnevisinin Tebrizdeki etkisi

Ali Şamil Hüseyin oğlu

 

CELALEDDİN RUMİ MESNEVİSİNİN ŞEMSİN

VATANİ TEBRİZE GÜNÜMÜZDE ETKİSİ

 

 

 

Özet: Selçukların kurdukları yeni devlet kültürün hızla gelişimine sebep oldu. Konya bir kültür merkezi gibi gelişti. Yeni bir bakışın doğuşuna hamile olan Cihan bunu Konya’da reallaştırdı. Tebrizli  Şemsin Celâleddin Rumi ile görüşü günümüzde Mevlevilik gibi tanına bir dünya bakışı ortaya koydu. Zorakiliğe, haksızlığa karşı koyulan insanlara sevgi, cihana sevgi telimi az zamanda hızla dünyamızın her yerine yayıldı.

Tebrizin Sırxab mahallesinde doğulmuş şu mucizevi insanin Şems Tebrizlinin kişiliyi hakkında ağızdan-ağza dolaşan sohbetler bu gün de aktüelliğini kayıp etmeyip. Şems Tebrizlinin bakışlarını dolgunlaştıran ve onu şiir dili ile halka çattıran Celalettin Rumi sadece bir şair-filozof  olarak kalmadı. O şiirle musikinin, musiki ile dansın vahdetini yaratmakla dünya düzeninde güzelliği, sevgini öne çıkardı. Şuna göre de günümüzde dünyanın her yerinde Mövlana ve Mövlevilige merak gittikçe artır.  

Şems Tebrizlinin doğduğu Tebriz şehrinde de Mevleviliğe  yeniden kayıtış var. Pir ile çırağı arasındaki alaka Şems Tebrizi ile Mevlâna Celâleddin Rumî’nin arasında öyle bir makama çatıp ki, ebedi konuya çevrilip.

Dünyanın her yerinde Mevlana Mesnevisini öğrenen dernekler yaratılıp. Böyle derneklerden birinin esasını da Mirze Abdullah Vaiz 1970’te Tebriz seherinde koyup. Hazırda Tebriz'de birkaç Mevlevi derneği var. Bildiride Konyada yaranmış kültürün günümüzde Tebrizdeki etkilerinden söz açılacak. 

Anahtar kelimeler: Selçuklar dönemine Konya, Şems Tebrizi, Celâleddin Rumî’nin, Mevlevilik, Tebriz'de Mesnevinin öğrenilmesi.

Sayğac
 
Flag Counter
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol